Акциите на компанията "Булметал" от днес започнаха да се търгуват на основния пазар на Българска фондова борса (БФБ), след като през декември извърши успешно IPO (първично публично предлагане) по метода book building, съобщи БФБ.

Компанията набра капитал в размер на 8.2. млн. лева (928 хил. акции), подадени от над 100 институционални и индивидуални инвеститори, като делът на институционалните инвеститори надхвърля 80%.

"Булметал" е водещ производител на метални опаковки в България, преработващ над 13 000 тона суровини годишно и изнасящ над 70% от продукцията си към 400 клиенти в Централна и Източна Европа. Чрез своите дъщерни дружества в Италия и Германия, "Булметал" е ключов доставчик на опаковъчни машини в световен мащаб, с клиенти на четири континента.

С набрания капитал от "Булметал" планират да увеличат производствения си капацитет, като придобият технологични линии за производство на крайни продукти, както и линии за междинни компоненти.

Компанията от Гурково е първото дружество, което през последните 2 години успява успешно да намери финансиране чрез регулирания пазар на Борсата.

"Основният пазар на БФБ осигурява достъп на дружествата до пълната гама инвеститори, в това число и на пенсионните фондове. В тази връзка потенциалът за набиране на капитал на регулирания пазар е много по-голям от този на пазара за растеж beam.

Възприемаме успехът на IPO-то на "Булметал", като индикатор за засилване на интереса към финансиране в по-големи мащаби чрез механизмите на борсата и капиталовия пазар", заяви изпълнителният директор на БФБ доц. д-р Маню Моравенов.

Според оперативната информация на БФБ, до 11:30 часа са реализирани сделки с общо 352 акции на цена между 9.2000 и 9.4000 лв./акция, след което цената им се е увеличила с 3.95%.