ТЕЦ "Марица-изток 2" ще разполага с обща годишна квота за производство на електроенергия в размер на 1 млн. MWh за следващия регулаторен период 1 юли 2021 г. - 30 юни 2022 г., съобщи Министерството на енергетиката.

Министърът на енергетиката Андрей Живков подписа заповед, с която се определя това количество за задължително изкупуване от обществения доставчик за регулирания пазар (Националната електрическа компания ЕАД). Заповедта е мотивирана с изпълнение на решението на Народното събрание от 31 януари 2020 г., което задължава Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки, за да не се допусне прекратяване или ограничаване на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи от групата на "Български енергиен холдинг" ЕАД, се казва в съобщението.

Общата мощност на централата към момента е 1620 MWh. На 17 юни Андрей Живков обяви, че държавата търси вариант ТЕЦ "Марица Изток 2" да не спира работа и да продава определени количества електроенергия на регулирания пазар, без това да доведе до допълнително поскъпване на тока за бита от 1 юли. Разбра се, че синдикати, министърът и КЕВР водят преговори как да се включи ТЕЦ "Марица Изток 2" в енергийния микс за битовите потребители. 

А обявената днес квота е прагът за добив на електроенергия, под който синдикатите не искат (и не биха допуснали) централата да пада.

В съобщението се посочва, че в Министерството на енергетиката са постъпили становища от изпълнителните директори на НЕК и "Електроенергиен системен оператор" ЕАД относно необходимостта от гарантиране на надеждната работа, сигурността и устойчивостта на електроенергийната система на страната, което поражда необходимост от поддържане на работоспособността на ТЕЦ Марица-изток 2". Определянето на годишна квота за топлоелектрическата централа е в отговор на тази необходимост.

На път към зелената трансформация

Министерството на енергетиката отбелязва, че мярката е краткосрочна и се взима с намерението да се се гарантира работата на ТЕЦ-а в следващия едногодишен период и да се осигури плавна трансформация с оглед екологичните изисквания и икономическите реалности, свързани с високоемисионните на СО 2 производители. Преходът към по-екологични производства в комплекса "Марица изток" ще се случи плавно и без социален стрес чрез използване на различни инструменти, предоставени от Европейската комисия - Националния план за възстановяване и устойчивост, фондът за справедлив преход и др., се казва в съобщението.

Паралелно с това, Министерството на енергетиката е предложило включване в Плана за възстановяване и устойчивост на проекти за газифициране на производствата в района, като и такива за изграждане и въвеждане на нови мощности за зелена енергия. Това ще осигури хоризонт за развитие на комплекса в съответствие с предизвикателствата на европейска Зелена сделка и ще окаже положително въздействие върху цялата група на Българския енергиен холдинг., се изтъква в заключение.