Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще проверява завишени сметки за март 2020 г. на потребители на "Топлофикация-София" ЕАД. 

Проверката е извънредна и започва със заповед на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов заради сигнали на потребители. Ще се проверява ценообразуването на сметките на дружеството за указания период.

В случай че в хода на предстоящата проверка бъдат констатирани нарушения от страна на топлофикационното дружество, КЕВР ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки, допълниха от регулатора.

След приключване на извънредната проверка на "Топлофикация София", КЕВР ще обяви публично резултатите от нея. 

От началото на април цената на природния газ е по-ниска с 42,78 процента, на парното и топлата вода понижението в цената е между 8 и 26,5 на сто за различните топлофикации в страната.

В средата на юли се очаква възстановяване на суми по стари сметки за газ, парно и топла вода, когато излизат първите изравнителни фактури - това пък обеща министърът на енергетиката Теменужка Петкова, след като решение за това бе взето от парламента.

Ако разликата е по-голяма от сумата, която клиентът дължи - това приспадане ще продължи до стопяване на разликата.