Плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е приключил на 24 октомври, съобщиха от централата.

В 9.47 часа блокът е бил включен в националната електроенергийна система, след проверка и издадено одобрение от страна на Агенцията за ядрено регулиране.

Плановият годишен ремонт, започнал на 22 септември 2020 г. и е протекъл при прилагане на всички противоепидемични изисквания, насочени към ограничаване на риска от заразяване с Covid-19, уточняват от АЕЦ "Козлодуй".

По време на престоя успешно са били изпълнени предвидените дейности по ремонт и профилактика на оборудването и системите на блока, както и редица мерки, свързани с дългосрочната експлоатация на ядрената мощност. Реакторът е бил презареден със свежо гориво за следващата горивна кампания.

Уточняваме, че другият ядрен енергоблок на АЕЦ "Козлодуй" - пети, работи с пълно натоварване на мощността.