Приемът на заявления по проект "Запази ме" продължава и през новата 2021 г., информираха от Агенцията по заетостта.

Заявленията за изплащане на компенсации в размер на 24 лв. на ден за периода от 29 октомври до 31 декември 2020 г. се разглеждат и финансират по действащия до момента ред - документите се подават след изтичане на отчетния месец, т.е. за месец декември документи ще се приемат в съответната дирекция "Бюро по труда" през целия месец януари 2021 г.

Работодателите ще могат да кандидатстват по проекта "Запази ме" и след края на януари 2021 г. при изменени условия, които предстои да бъдат утвърдени с Постановление на Министерски съвет. 

Припомняме, че преди ден Правителството прие промени в условията и реда за изплащане на компенсации на работещите в икономически дейности, чиято дейност е временно преустановена с акт на държавен орган в периода на извънредното положение или извънредна епидемична обстановка.

Съгласно измененията от 1 януари 2021 г. хората, наети с трудов договор на 8-часов работен ден, ще имат право да получат финансова подкрепа в размер на 75 на сто от осигурителния им доход за месец октомври 2020 г.

В случаите на непълно работно време компенсацията ще се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор, действащ през периода на неплатен отпуск, за който се изплащат компенсации.

Предвид бавното възстановяване на икономиката от наложените принудителни мерки и продължаващото разпространение на COVID-19 в България правителството удължава срока за изплащане на финансова подкрепа на работниците и служителите в неплатен отпуск до 31 март 2021 г. Тя ще се изплаща за не повече от 60 дни в рамките на календарната година, в която наетите са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложените заради COVID-19 ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети.