Представители на Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба заявиха, че ще поскъпнат дрехите втора употреба, ако се въведе такса от екоминистерството за рециклирането им.

На дискусия, организирана от Комисията по околната среда в Народното събрание, заместник-министърът на околната среда Николай Кънчев каза, че не се предвижда въвеждане на продуктова такса:

"Приемането на законопроекта само по себе си не води до плащане на продуктова или лицензионна такса от страна на фирмите за обработка и търговия на дрехи втора употреба, от чиято страна имаше известни опасения, включително и публикации по медиите.

Такива задължения могат да произтекат към пускащите на пазара обувки и текстил лица, в случай че бъде приет специален нормативен акт".