Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност в България, възлизат на 7.602 млрд. лв. към края на юни 2018 година, съобщава БНБ.

Техният размер се увеличава с 320.5 млн. лв. (4.4 на сто) в сравнение с края на юни 2017 г. (7.282 млрд. лв.) и намалява със 119.8 млн. лв. (1.6 на сто) спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. (7.722 млрд. лева), отчита Централната банка.

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват със 141.9 млн. лв. (7.3 на сто) - от 1.936 млрд. лв. към края на юни 2017 г. до 2.078 млрд. лв. към края на същия месец на 2018 година. Техният относителен дял в общия размер на активите на застрахователите към края на юни 2018 г. е 27.3 на сто при 26.6 на сто към края на второто тримесечие на 2017 г. и 26.3 на сто в края на март 2018 година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават със 178.6 млн. лв. (3.3 на сто) - от 5.346 млрд. лв. към края на юни 2017 г. до 5.525 млрд. лв. към края на същия месец на 2018 г. и намаляват със 164.6 млн. лв. (2.9 на сто) спрямо края на март 2018 г. (5.689 млрд. лева).