Работим с Българската банка за развитие от години и не сме изпадали в неизпълнение на договорните си задължения. Това заявяват от Параходство БМФ-АД в свое официално съобщение до медиите.

Становището идва, след като Министерството на икономиката предостави списък с осемте най-големи кредитополучатели от ББР.

Повод за това станаха думите на новия ресорен министър Кирил Петков, според когото "по закон банката трябва да помага на малкия бизнес, а се дава почти 1 милиард на 8 човека, от които 4 са може би свързани".

Ето и цялата позиция на компанията:

Във връзка с излезли днес публикации, относно кредитиране на Параходство БМФ-АД от Българската Банка за Развитие, заявяваме, че Дружеството ни е клиент на Банката от Юли 2010 година. За този период ББР е финансирала не един и два проекта, като никога Параходство БМФ-АД не е изпадало в неизпълнение на договорните си задължения, не само към въпросната финансова институция, но и към всички останали, с които си партнира. Поради тази причина Параходство БМФ-АД е търсен партньор не само от ББР, а и от много други финансови институции, в т.ч. първокласни международни банки, финансиращи в сферата на транспорта.

Основната дейност на Дружеството ни е търговско корабоплаване, поради което и всички средства, които сме получавали са били за закупуване на търговски кораби, на база представен бизнес проект, преценка на кредитен съвет на финансиращата институция и в пълно съответствие с действащите правила и процедури. Всички кредити са били и са обезпечени с имущество на кредитополучателя, което надвишава търсеното съотношение между цената на закупения актив (кораб) и размера на финансирането.

В допълнение на горното, следва да се обърне внимание и на факта, че Българската Държава е акционер в Параходство БМФ-АД, с 30% участие в капитала, което следва да бъде допълнителен аргумент по отношение надеждността на партньорските отношения м/у дружеството и финансиращите ни банки.

Позицията е подписана от кдп Александър Калчев, Изпълнителен Директор Параходство БМФ - АД