Общата стойност на текущите разходи на проекта АЕЦ "Белене" от юни 2018 г. до момента възлиза на 10 028 000 лева. От тях 4 598 000 лв. са амортизационни отчисления и няма паричен поток. Това съобщи служебният министър на енергетиката Андрей Живков по време на днешния парламентарен контрол в отговор на депутатски въпрос на Мартин Димитров (ДБ) за разходите за АЕЦ "Белене" след рестартирането на проекта през юни 2018 г.

За поддържане и спазване на техническите изисквания за съхранение на доставеното оборудване за периода от 1 юни 2019 г. до 30 юни 2021 г. разходите за материали са на обща стойност 204 000 лв. Те включват разходи за материали за 24 000 лв, разходи за работно облекло - 10 000 лв, разходи за горива и резервни части и ток - 170 000 лв., посочи Живков, цитиран от БТА.

Разходите за външни услуги са за 3 126 000. Те включват разходи за охрана за 2 792 000 лв., за застраховки на имуществото - 282 000 лв.

Разходи за други външни услуги - съобщителни, пощенски, охрана и други - 52 000 лв.

Разходите за амортизация на дълготрайни активи са 4 598 000 лв. Тези амортизации се начисляват на въведените в експлоатация дълготрайни материални активи.

Разходите за персонал са на обща стойност 1 591 000 лв., като тези за работна заплата са в 1 212 000 лв., докато за социално и здравно осигуряване - 280 000 лв.

Разходите за местни данъци и такси са на обща стойност 499 000 лв.

Другите разходи са в размер на 10 000 лв. В тази сума са включени разходите за командировки в размер на 8000 лв. и разходи за обучение за 2000 лв.

Освен тези текущи разходи, които по своята същност са постоянни, Националната електрическа компания извършва разходи по съхранение и преконсервация на доставено оборудване с дълъг цикъл на производство, допълни служебният енергиен министър.

На основание на подписан договор през 8 ноември 2018 г. между НЕК и "Атомекспорт" (клон Белене) на обща стойност 960 000 без ДДС са извършени дейности по техническо ръководство по преконсервация на оборудването с дълъг цикъл на производство за 1-ви и 2-ри блок на АЕЦ "Белене".

Всички дейности са приключени и разплатени от НЕК. Тези разходи са разплатени по проекта АЕЦ "Белене", където се натрупват всички разходи за придобиване на дълготрайни активи, отбеляза Андрей Живков.

Какви нови разходи се очакват

Скоро ще има нови разходи за производство и доставка на оборудване за АЕЦ "Белене", прогнозира Андрей Живков, цитиран от 3e-news.net. По думите ми в момента в руските заводи Волгодонск и Санкт Петербург стои оборудване за Втора атомна, което не е платено от НЕК и държавата.

Все още не знаем на каква точно стойност са те, но съвсем скоро ще стане ясно и разходите трябва да бъдат платени", обясни още Живков.