Българската енергетика преминава към "зелен режим" на работа. Това е изводът от последните промени в Плана за възстановяване и устойчивост, с които успя да се сдобие 3eNews. От черновата на документа се вижда, че сериозни инвестиции ще бъдат направени в дъщерната компания на ТЕЦ Марица Изток 2, отговаряща за новите енергийни мощности.

Предприятието ТЕЦ Марица Изток 4 ще бъде натоварено с нелеката задача да изгради нова въглищна централа, която чрез модерна технология ще изгаря въглищата на Мини Марица Изток. Новост за България ще бъде, че тази централа няма да изхвърля вредни емисии, а ще ги съхранява в специални контейнери с високо налягане. Всичко това ще бъде финансирано със заем от Българския енергиен холдинг (БЕХ).

В Плана е описано как държавните Мини Марица Изток смятат да реорганизират работата си - старите рекултивирани площи на рудниците ще бъдат покрити с фотоволтаични системи. Те ще бъдат поставени на определена височина, така че да може под тях да се развива животновъдство. Тези агриволтаици ще са само част от плана на БЕХ, като към тях ще се включат и сторидж системи за съхранение на енергия. Животните пък ще бъдат прибирани в специални овчарници, където ще бъдат изградени нови био ТЕЦ.

Смелият план на за устойчиво развитие не свършва до тук. За да се компенсира работата на сегашните въглищни централи държавата е твърдо амбицирана да завърши няколко свои отколешни зелени проекта. На първо време ще бъде завършена хидроенергийната каскада "Горна Арда". Тя е с най-голяма проектна готовност и чрез нейната дейност ще се компенсират излъчваните вредни емисии от централите в Маришкия басейн. С тази задача ще бъде натоварен НЕК, като компанията ще тегли заем за изграждане на нужните язовир и нови ВЕЦ-ове в Родопите.

Следващата стъпка от плана е изграждането и на първата българска ВЕЦ на река Дунав. Към момента управляващите планират това да бъде ВЕЦ "Никопол". Той ще бъде изграден край едноименния град, а от румънската страна също е планирано изграждането на водна централа.

В проекта за нови ВЕЦ ще бъде включен и хидровъзел "Яденица". Там на язовирните стени по Белмекен и Чаира е предвидено да бъдат построени и фотоволтаични централи.

По отношение на горивото на 21 век - водорода - държавата планира ударно изграждане на електролизатори. Новите инсталации ще бъдат изградени на площадката на АЕЦ "Белене", защото там има изградена инфраструктура и достатъчни количества вода.

Електроенергията за електролизаторите ще идва по нова кабелна линия директно от АЕЦ "Козлодуй". Идеята е по този начин у нас да започне масовото производство на бял водород. Той се получава, когато електролизаторите работят с електроенергия, произведена от АЕЦ. Проектът за това е в напреднала фаза и вероятно ще изпревари изграждането на Седми блок на АЕЦ "Козлодуй", твърдят от БЕХ, както става ясно от Плана за възстановяване и устойчивост.

3e-news.net

Подобни сценарии са напълно възможни и реалистични през настоящето десетилетие. Любопитното е, че дори ЕК би подкрепил повечето от проектите за енергийна независимост. Проблемът е, че днес е 1 април и от Dir.bg и 3eNews ви желаем усмихнат и приятен ден!