От днес във всички магазини и интернет сайтове за търговия на дребно ще бъде приложима изцяло нова версия на широко признатия енергиен етикет на ЕС, съобщиха от Европейската комисия.

Новите етикети първоначално ще се прилагат за

четири категории продукти

- хладилници и фризери, съдомиялни машини, перални машини и телевизори (и други външни монитори).

На 1 септември те ще бъдат последвани от нови етикети за електрическите крушки и лампите с фиксирани светлинни източници, а през следващите години ще последват и други продукти.

Като се има предвид, че все повече продукти по сега действащата скала получават класове A+, A++ или A+++, най-важната промяна е връщане към по-опростена скала A-G. Тази скала е по-строга и е проектирана така, че много малко продукти могат да постигнат първоначално клас "А", оставяйки място за включване в бъдеще на по-ефективни продукти. Сега, продуктите с най-висока енергийна ефективност, които понастоящем се предлагат на пазара, ще бъдат етикетирани най-често като "B", "C" или "D".

В етикетите ще бъдат включени редица нови елементи, включително

QR код за връзка с база данни на ЕС,

което ще позволи на потребителите да намерят повече информация за продукта. От 1 март ще влязат в сила и редица правила за екопроектиране, по-специално относно възможностите за ремонт и необходимостта производителите да поддържат на разположение резервни части в продължение на няколко години след като продуктите вече не са на пазара.

Комисарят по въпросите на енергетиката Кадри Симсон заяви:

"Първоначалният енергиен етикет беше много успешен, като е спестил на средното домакинство в Европа няколкостотин евро годишно и е мотивирал предприятията да инвестират в изследователска и развойна дейност. До края на февруари над 90 % от продуктите бяха обозначени с A+, A++ или A+++. Новата система ще бъде по-ясна за потребителите и ще гарантира, че предприятията ще продължат да създават иновации и да предлагат още по-ефективни продукти. Това също така ни помага да намалим емисиите си на парникови газове."

Освен преобразуването на скалата на класовете на енергийната ефективност на съответния продукт, е различно и оформлението на новия етикет, с нови по-ясни и по-модерни икони. Както и предишните етикети, етикетите с преобразуваната скала не показват само класа на енергийна ефективност, а дават повече информация. Например за пералните машини те показват ясно количеството литри вода на цикъл, продължителността на цикъла и потреблението на енергия, измерени за дадена стандартизирана програма.

Друга значителна промяна е въвеждането на QR код в горния десен ъгъл на новите етикети. Като сканират QR кода, потребителите могат да намерят допълнителна информация за съответния модел на продукта, например размерите, специфични характеристики или резултатите от изпитвания, в зависимост от уреда. Всички уреди на пазара на ЕС трябва да бъдат регистрирани в нова общоевропейска база данни - Европейски регистър на продуктите за енергийни етикети (EPREL). Това допълнително ще улесни сравняването на подобни продукти в бъдеще.

Новите правила за енергийно етикетиране се допълват от съответните нови регламенти относно екопроектирането, които влизат в сила на 1 март 2021 година. Те, по-специално, са свързани с актуализираните минимални изисквания за ефективност и с нарастването на правата на потребителите относно ремонта на продуктите, а също са в подкрепа и на кръговата икономика. Производителите или вносителите вече ще бъдат задължени да предоставят на професионалните сервизи редица основни части (двигатели и четки за двигатели, помпи, амортисьори и пружини, барабани на перални и др.) в продължение най-малко на 7-10 години след пускането на последния екземпляр от даден модел на пазара на ЕС. Също така за крайните ползватели (т.е. потребители, които не са професионални сервизи, но желаят сами да ремонтират уредите), производителите трябва да осигурят определени резервни части в продължение на няколко години след изтеглянето на продукта от пазара - продукти като врати или панти и уплътнения, които са подходящи за ремонти "направи си сам". Максималният срок за доставка на всички такива части е 15 работни дни след поръчката.

Снимка: ЕК

Енергийният етикет на ЕС

е широко призната характеристика на продуктите за бита, като например електрическите крушки, телевизорите или пералните машини, и помага на потребителите да правят информиран избор от повече от 25 години. В общоевропейско проучване на Евробарометър през 2019 г.

Според резултатите 93% от потребителите са потвърдили, че разпознават етикета, а 79% са потвърдили, че етикетът е повлиял на решението им кой продукт да закупят. Очаква се, наред с хармонизираните минимални изисквания за експлоатационните показатели (известни като "екопроектиране"), правилата на ЕС за енергийното етикетиране да намаляват ежегодно разходите на потребителите с десетки милиарди евро, като същевременно създадат множество други ползи за околната среда и за производителите и търговците на дребно.

Новите категории за етикета с преобразуваната скала бяха договорени след структуриран и напълно прозрачен процес на консултации, с активното участие във всички етапи на заинтересованите страни и държавите членки, с контрол от страна на Съвета и Европейския парламент и с достатъчно участие и срок на предизвестие за производителите. Както се изисква от рамковия регламент, през следващите години ще бъдат преобразувани скалите на други продуктови групи - включително барабанни сушилни, локални отоплителни топлоизточници, климатизатори, готварски уреди, вентилационни агрегати, професионални хладилни шкафове, отоплителни и водоподгреватели и котли на твърдо гориво.

Преминаването към етикети с преобразувана скала съвпада с влизането в сила на два наскоро приети хоризонтални (сборни) регламента за коригирането или изясняването на редица въпроси, определени в съответните регламенти за енергийно етикетиране и екопроектиране, първоначално приети през 2019-а.