На церемония в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в петък, 15 юли, проектната компания "Ай Си Джи Би" АД (ICGB) ще получи сертификат за независим преносен оператор на природен газ, съобщ БТА, като се позова на регулатора.

Двата регулатора приеха на 1 юли Окончателно съвместно Решение за сертифициране на "Ай Си Джи Би" АД като независим преносен оператор на преносна система за природен газ - междусистемна газова връзка Гърция - България (IGB). Газовата връзка официално бе открита преди няколко дни.

Сертификатът ще бъде връчен в 10.30 часа на изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караянакос от председателите на КЕВР Станислав Тодоров и на гръцкия регулаторен орган RAE Атанасиос Дагумас.

Така "Ай Си Джи Би" АД (ICGB) става вторият независим газов преносен оператор в страната (наред с "Булгартрансгаз"). Това е задължително регулаторно условие, което позволява на компанията да експлоатира търговски междусистемната газова връзка Гърция-България при въвеждането й в експлоатация.

Съвместното решение на КЕВР и RAE е взето след съгласуване с Европейската комисия. Целият процес премина при съкратени срокове предвид стратегическото значение на интерконектора, пише в съобщението.

Акционерна структура на ICGB - оператор на българо-гръцката газова връзка

Схема: ICGB

Газовата връзка е от стратегическо значение, тъй като ще позволи свързване на газопреносните системи на България и Гърция и ще осигури диверсификация на източниците и маршрутите на газовите доставки за нашата страна и за Югоизточна Европа, отбелязва в съобщението си КЕВР.

Чрез интерконектора IGB през втората половина на 2022 г. България ще може да получава в пълен обем договорените 1 млрд. куб. м природен газ по договора с Азербайджан. Това ще има ключово значение за сигурността на доставките на синьо гориво и за формиране на благоприятни цени за потребителите в България.