Дългът на "Топлофикация София" ЕАД през годините се е движил в границите между 50 000 000 - 100 000 000 лв. и размерът му в момента не е прецедент. Дружеството е предоставило на "Булгаргаз" още през април ясен график за погасяване на задълженията, който стриктно спазва.

Това е заявила Десислава Билева, председател на СД на "Топлофикация София" ЕАД, пред Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към СОС, съобщава пресцентърът на Столичния общински съвет.

Според съобщението има няколко основни обективни причини, довели до натрупването на дълга. Те са:

- По решение на КЕВР, влязло в сила през октомври 2017 г., дружеството заплаща такса за капацитет и пренос на природен газ, която е над 9 млн.лв. допълнителни разходи;

- За първото полугодие на 2018 г. има двукратно увеличение на цената на природния газ, докато цената на топлинната енергия не е променена;

- "Топлофикация София" е заплатила през април 2018 г. над 18 млн.лв. за закупуване квоти за въглеродни емисии, които се отнасят за изразходвани през 2017 г. горива;

- Дружеството предплаща прогнозните количества газ на "Булгаргаз" ЕАД в две прогнозни фактури и при непогасяването им след пет дни се начисляват лихви за просрочие. Те възлизат на над 7 млн. лв. за 2017 г;

- Освен това, единствено от всички топлофикационни дружества в страната, "Топлофикация София" не начислява лихви за просрочие върху месечните сметки на потребителите си.

Председателят на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към СОС, Валя Чилова е заявила, че ще се работи да има ритмичност на плащанията от "Топлофикация София" към "Булгаргаз", която да е огледална на плащанията на абонатите към топлофикационното дружество.