На заседание на Съвета на директорите на "ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, проведено днес, 12 септември 2023 г., за председател на Съвета на директорите е избран Димитър Стойчев, а за изпълнителен директор на акционерното дружество - Калин Димитров, съобщи Министерството на отбраната.

Министърът на отбраната (Тодор Тагарев), в качеството си на орган, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на "ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ" ЕАД, взе решение за допълване на състава на Съвета на директорите на дружеството от 5 на 7 души и впоследствие избра двама нови членове. Това министърът направи на основание на Търговския закон, Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането му и Устава на публичното предприятие, отбеляза министерството.

Кой е новият изпълнителен директор

Калин Димитров е старши-лейтенант от резерва. Има значителен опит в управлението на фирми, свързани с отбраната. Заемал е ръководни длъжности в търговски дружества за производство и модернизация на военна техника. Работил е като консултант в сферата на услугите, свързани с новостите, тенденциите и насоките в областта на военната техника, въоръжение, екипировка и обучение.

През есента на 2021 г. организира посещение на делегация от българските ВВС за запознаване с възможностите на украинските предприятия за извършване на ремонт на авиационна и друга техника.