Националната агенция за приходите (НАП) проверява 13 704 дружества заради нелогично високи касови наличности, съобщиха от Приходната агенция. В годишните си финансови отчети за 2019 г. тези фирми са посочили, че държат в брой над 100 000 лева.

Припомняме, че министърът на финансите Асен Василев възложи на новия шеф на НАП Румен Спецов да инициира проверки, именно във фирмите с високи касови наличности.

"Има огромни касови наличности по фирмите, става дума за сериозен ресурс, по който най-вероятно се е случвала корупцията и купуването на изборите", каза преди време Асен Василев. 

Данъчните инспектори вече извършват проверки на място в 2116 фирми, като наличните в касите средства се преброяват, описват и сравняват с посочените в счетоводните отчети.

Наред с контролната кампания в обектите, общо 11 588 рискови дружества ще получат електронни писма или обаждане от Информационния център на НАП. По този начин приходната агенция насърчава фирмите доброволно да прегледат отново счетоводните си запаси и да направят корекции в годишните си финансови отчети, в случай че не всички суми са действително налични в касите им.

От НАП вече са започнали информационната кампания, като данъчните ще се свържат с над 5100 дружества по телефона, а 6478 ще получат персонални електронни писма с напомняне да прегледат пак годишните си финансови отчети и наличните в касите им средства. При несъответствия дружествата ще имат възможност да коригират данните и да подадат счетоводните си отчети отново.

Някои от проверяваните фирми вече са подали годишните си финансови отчети за 2020 г., макар че срокът за това изтича в края на юни. Посочените в тях касови наличности продължават да бъдат нелогично високи, категорични са от НАП.