От прегледа на фирмите, които са получили публични средства - от обществени поръчки, плащания по програми от държавата и държавните предприятия, се оказало, че има доста силна концентрация на публичните средства. Това съобщи служебният министър на финансите Асен Василев по време на съвместна пресконференция с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) Румен Спецов и директора на Агенция "Митници" Павел Тонев. Представени бяха мерките за повишаване на събираемостта на приходите и предотвратяване на нарушения, ощетяващи фиска.

Както Dir.bg писа още при представянето на екипа си Василев възложи на новия шеф на НАП да организира проверки на всички фирми с големи касови наличности, със системно теглене на пари на каса. А също и на фирми, които потребяват държавен ресурс и върху всички техни подизпълнители.

От думите на Василев днес стана ясно, че през 2020-а държавата е платила директно на частни фирми 15,8 млрд. лева, от които 3,4 млрд. лева са платени на седем фирми. Тази година пък - за първите четири месеца три фирми са получили 1,3 млрд. лева публичен ресурс и плащания.  

Той посочи, че НАП ще започне проверките именно от тези фирми.

По отношение на отписванията, които НАП прави на изтекли по давност задължения, Василев заяви, че на годишна база те възлизат на 2-3 млрд. лева.

"Това са задължения, които НАП не са успели да съберат като от 2017 г. до 2020 г. са отписани общо 10 млрд. лева задължения", каза той.

Министърът съобщи още, че НАП ще публикува преструктуриран списък на длъжниците към фиска - това са фирми, които към момента дължат по над 5 хил. лева на хазната. Според казаното и министъра общо сумите, които Приходната агенция трябва да събере са 9,9 млрд. лева. Най-големият длъжник не е платил 160 млн. лв. данъци, а голяма част от фирмите са с натрупани задължения от над 50 мил. лева. Първите 100 фирми в този списък дължат над 2 млрд. лева.

Част от тези дългове може и да не бъдат събрани, но има такива и на работещи предприятия, подчерта министърът на финансите. 

Сред мерките за повишаване на събираемостта на приходите и предотвратяване на нарушения, ощетяващи фиска, които ще предприеме Министерството на финансите са:

  • Започва проект за електронно фактуриране - това означава фактурите да не се предават 14 дни след приключването на месеца, а в реално време;
  • Предрегистрационен ДДС контрол на фирмите - още при регистрацията на фирмата по ДДС тя ще бъде профилирана и ако е рискова ще се следи дали не е създадена с цел източване на ДДС;
  • Публичен контрол на получателите на обществени поръчки.

Работи се по още 7-8 мерки, каза Васлиев.

При прегледа на Агенция "Митници"

се оказало, че през 2019-а е премахнато звеното за Последващ контрол - това означава, че веднъж след като стоките минат граница Агенцията не може да прави тематични проверки и проверки на рискови фирми, обясни министърът на финансите.

"С г-н Тонев и неговия екип се изработи нов правилник, който възстанови последващия контрол", каза Василев. По думите му в правилника се залагат няколко много важни неща. Едно от които е, че всички служители на Агенция "Митници" ще минават проверка, която ще сравнява техните доходи с тяхното имотно състояние и влогове.

По отношение на състоянието на бюджета Василев заяви, че приходите вървят по план, но има малко изоставане в приходите от акцизи в Агенция "Митници", които институцията се надява да навакса.

От гледна точка на разходите за момента също се движи по план. Като една голяма част от възможността за преструктуриране на бюджета са изхабени през първите четири месеца на годината, отбеляза той.

Министърът напомни, че мярката 60/40 и парите за пенсиите за април и май не бяха направени чрез актуализация на разходите на бюджета, а чрез преструктуриране.

Следващата седмицата ще стане ясно дали мерките за бизнеса ще продължат.