Новият шеф на Националната агенция по приходите (НАП) Румен Спецов ще трябва да организира проверки на всички фирми с големи касови наличности, със системно теглене на пари на каса през следващите два месеца. Това съобщи днес служебният финансов министър Асен Василев при представянето на екипа му. От думите му стана ясно, че ще бъде проверено дали мениджърите на такива фирми вземат пари от каса и не ги връщат, дали касовите наличности са там или не са и защо въобще се налагат тегленията на големи суми.

"Всички фирми, които имат такъв тип поведение влизат в рискова група и трябва да бъдат сложени под особен фокус за НАП", каза Василев.

Сред основните задачи, поставени на новия шеф на НАП е и фокусиране върху големите данъкоплатци и премахване на терора върху малките, каза служебният финансов министър. Проверки ще бъдат направени и на фирми, които потребяват държавен ресурс и върху всички техни подизпълнители, защото по думите на Василев там се установяват големи липси.

"Данните, които имаме от Приходната агенция са, че за периода от 2017 г. до 2020 г. 55% от начислените ревизионни актове като суми са събрани, останалите 45% не са събрани", обясни той. Според думите му начислените вземания със ревизии са за 4,29 млрд. лева, а са събрани 2,25 млрд. лева. Установено било, че ревизионните актове са с изключително ниска потвърждаемост - едва 66,5% са потвърдени изцяло или частично от съда. 

Това говори за качеството на ревизионните актове, категоричен е Василев.

Той обясни още, че старият шеф на НАП Галя Димитрова е освободена заради системно неизпълнение на служебните задълженията

Новите зам.-министри на финансите

са Ваня Стойнева, Виолета Лорер и Моника Димитрова-Бийчър.

Виолета Лорер е заемала е поста заместник-министър на икономиката в рамките на служебния кабинет през 2013 година. В последните години работи в IT сферата, както и по проекта за международен логистичен център на Летище Пловдив. 

Ваня Стойнева е работила в четири министерства - МФ, МОН, МТСП, МИЕТ, като два пъти е заемала поста заместник-министър - била е заместник-министър на образованието и науката в служебното правителство през 2017 година и заместник-министър на труда и социалната политика в служебния кабинет през 2013 година. От 2019 година досега е заемала поста ръководител звено "Съответствие" във "Фонд мениджър на финансовите инструменти в България" ЕАД. 

Моника Димитрова-Бийчър е била част от екипа, който създава Агенция по обществени поръчки през 2004г., участвала е в процеса по договаряне на техническата рамка по Инструмента "Шенген". Била е Ръководител на управляващия орган на Оперативна програма "Административен капацитет" към Министерство на финансите в периода 2011г. - 2016г. и директор на дирекцията. Последната й месторабота е Министерство на външните работи.