На ТЕЦ "Брикел" са наложени 16 наказателни постановления във връзка с нарушения на законодателството за опазване на околната среда. Това съобщиха на сайта на РИОСВ - Стара Загора. 

По едно наказателно постановление е издадено на "ТЕЦ Марица-изток 2" и на "Ей И Ес 3С - Марица-изток 1".

Изпълнителната агенция по околна среда е поставила допълнителна мобилна автоматична станция на територията на Гълъбово.

На 24 октомври РИОСВ-Стара Загора започна проверка на ТЕЦ "Брикел" ЕАД. В същия ден операторът информира екоинспекцията, че спира дейността на енергиен котел 3 и преустановява работата на цялата инсталация. Това се случи след възникналата на 22 октомври авария в енергиен котел 2 на ТЕЦ-а, когато дейността и на този котел е спряна.

На следващия ден операторът е преустановил всички дейности по горивната инсталация, като заяви, че предстои извършване на основен ремонт.

За периода от 17 октомври до момента, от Автоматичната измервателна станция-Гълъбово не са отчетени превишения на емисиите на серен диоксид, както и по останалите контролирани показатели на нормите за качество на атмосферния въздух.

Електронното издание "За истината" се позовава на сигнали от граждани на Гълъбово, които твърдят, че наднормени стойности на серен диоксид в града са били констатирани четири дни преди извънредната проверка на екоминистерството.

Повод за реакцията му станаха превишени нормите на серен диоксид, отчетени от автоматичната измервателна станция в града на 15 и 16 октомври.

Според същия източик замърсяването, усетено в Гълъбово на 14 октомври, е станало точно в деня, в който в Административния съд в Стара Загора започна делото срещу издадената принудителна административна мярка за затваряне на централата заради нарушения в комплексното й разрешително.