Във връзка с изявленията на кмета на село Люлин инж. Евгени Евгениев, който обяви, че земите около населеното място се унищожават от открития въгледобив, от компанията-концесионер разпространиха съобщение до медиите. 

Ето какво заявяват от "Мин индъстри" ЕООД:

Бихме искали да внесем някои уточнения, с които целим категорично да опровергаем тезата на кмета на с. Люлин инж. Евгени Евгениев, че не се занимаваме с рекултивация на земите.

Първо, размерът на концесионната такса се калкулира по специална формула, разработена и утвърдена от Министерство на енергетиката. Сумата, която плащаме за концесионни възнаграждения се определя от Министерството и всяка година я заплащаме, такава, каквато ни е изискана. Текущото ни задължение е платено изцяло.

Второ, относно рекултивирането на използваните за минна дейност територии можем да кажем, че текущо по време на производствения процес изпълняваме всички проекти за напускане на вече обработените територии. Извършването на техническа и биологична рекултивация е продължителен процес в рамките на няколко години. В някои участъци техническата рекултивация ще бъде приключена до 5-6 месеца. При окончателното приключване на всеки един етап от процеса на рекултивация ще се изготви протокол, който ще бъде представен за одобрение в Министерство на енергетиката. Освен това размерът на т.нар. "Фонд напускане" е предмет на одобрен проект.

Трето, но не и по важност бихме искали да се обърнем специално към кмета на с. Люлин г-н Евгени Евгениев с молба да не спекулира с нашата дейност и да не се опитва да си прави предизборен ПИАР на гърба ни. Знаем, че наближават кметски избори и очевидно господинът се опитва да привлече електората. Твърденията му за липсата на грижа за рекултивиране са напълно неверни и сме готови да потърсим правата си по съдебен път, защото не искаме да позволяваме да се говорят клевети по адрес на Дружеството, което представляваме! Апелираме към кмета да ни даде възможност да установим диалог с него, за което сме го канили многократно.

Всяка една медия, която иска да бъде безпристрастна в своята работа е логично, когато коментира дадена тема да кани в своето студио представители на всички страни, за да бъдат отразени всички гледни точки. В конкретния случай считаме, че в студиото трябваше да присъства и представител на Дружеството - собственик на концесията. Дори и да не са успели да се свържат със собственика на "Мин индъстри" ЕООД, според нас беше редно да се изпрати писмо до официалния адрес на фирмата, с който негови представители да бъдат поканени в студиото на БТВ. Очевидно целта на конкретното предаване не е била да се чуят и представят безпристрастно мненията на всички страни, а да се акцентира върху казаното от кмета на с. Люлин и да дълбае в темата без да потърси дали фактите реално са такива, каквито са представени само от едно лице.

Нашата дейност е от съществена важност за целия регион на Перник. Ако ние спрем работа, 3-4 хиляди семейства ще останат без препитание в това число работещите в Топлофикация Перник, в Мината, както и фирмите, които имат сключени договори за поддържане на нашата производствена дейност. Ако Топлофикация Перник бъде затворена, 20те хиляди абоната на Дружеството ще бъдат принудени да се отопляват чрез алтернативни варианти, което ще повлияе пагубно на екологията на града.