МЕТРО България получи официална сертификация за "Най-добър работодател за България" за трета поредна година. Отличието "Top Employer Bulgaria 2020" се дава на компанията от Top Employers Institute за изключителната й политика към служителите.

Компаниите, сертифицирани като най-добри работодатели, трябва да покрият високите стандарти, заложени от института, на базата на сериозен одит, който включва проверка на всички процеси и дейности, регламентиращи работата на служителите в една компания. За да се валидира окончателно процесът, резултатите от направения одит се проверяват от трета, независима организация, което гарантира прозрачност и правдивост на оценката.

Top Employers Institute оцени МЕТРО България по различни критерии, сред които стратегия за развитие на таланти, планиране на заетостта, обучение и развитие, заплащане и придобивки, кариера и приемственост, организационна култура и други.

Приемствеността и ангажиментът от страна на компанията към развитието на нейните служители превръщат МЕТРО в предпочитан работодател. МЕТРО България се гордее с факта, че повече от 20 години близо 270 служители, постъпили в компанията при нейното основаване предпочитат и продължават да работят за нея.

Дейвид Плинк, главен изпълнителен директор на Top Employers Institute, коментира сертификацията така: "За да бъде призната за "Най-добър работодател" една компания трябва да докаже, че стратегиите й за развитие на хората, обогатяват техния професионален свят. Сертифицираните участници са блестящ пример за ангажимент към хората в техните компании, непрекъснато разширяващи възможностите за изява на техните служители във все по-добра професионална среда".

За Top Employers Institute:

Top Employer е сертификат, който се издава от Top Employers Institute в Нидерландия. Top Employers Institute е създаден през 1991 година и удостоверява, че даден работодател отговаря на международните стандарти и най-добри работодателски практики. Повече за Top Employers Institute и за сертифицирането можете да научите на www.top-employers.com.