Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби "Ес Ди Ай Груп" ООД (SDI) с 294 540 лв. (1 % от общия оборот на дружеството) за заблуждаваща реклама, съобщиха от регулатора.

В проучването по преписката, образувана по искане на "Ай Енд Джи Иншурънс брокерс" ООД, било установено, че "Ес Ди Ай Груп" в рекламна кампания, свързана с цените на застраховка "За дома", използва графично представяне цената на продукта със заблуждаващ характер - "стандартна цена", която е зачеркната и под нея е посочена намалената цена. Комисията приема, че начинът на нейното представяне е заблуждаващ, доколкото посочената застраховка никога не е била предлагана от ответното дружество на посочената "стандартна цена" за съответните пакети. Отчетен е и фактът, че посочената застраховка се предлага в постоянно намаление, което влиза и в противоречие с нормативните изисквания за съдържанието и обхвата на съобщението за намаление на цените, допълват от КЗК.

"Представена по този начин, рекламата противоречи на добросъвестната търговска практика, като цели да изтъкне и да насърчи реализацията на дейността на ответното дружество по неправомерен начин", мотивират решението си от антимонополния орган.