Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за защита на конкуренцията, които съществено разширяват правомощията на антимонополната държавна комисия.

Така Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) вече ще има право да разследва и да взема решения, включително за осигуряване на достъп до всяка информация, която касае конкретната проверявана фирма. За тази цел се допуска КЗК да обискира частни домове и автомобили на управители и служители на фирми, разследвани за нарушения на Закона за защита на конкуренцията. Това ще се случва при: "основателни съмнения, че документи или други записи, свързани със стопанската дейност и с предмета на проверката се съхраняват там."

Въвеждат се и внезапни проверки на купувачи на храни и селскостопански продукти при съмнение за нелоялна търговска практика. 

Гласувани бяха и 12 абсолютно забранени нелоялни търговски практики между търговците и доставчици на селскостопански и хранителни стоки. Сред тях е, например: "искане от купувач за плащания, които не са свързани с продажбата на селскостопански и хранителни продукти на доставчика".

Мандатът става по-дълъг, но не "вечен"

Освен с повече правомощия Комисията се сдоби и с по-дълъг мандат на ръководството си.

Според досега действащото законодателство Комисията се състои от седем членове, в т. ч. председател, заместник-председател и петима членове, се избираха и освобождаваха от Народното събрание за срок 5 години. Членовете на комисията се избираха след проведена публична процедура и не можеше да бъдат преизбирани веднага за още един мандат.

Сега обаче срокът на мандата от 5 години се увеличи на 7 години. ГЕРБ обаче се отказа от гласуваното вече на първо четене предложение те да бъдат преизбрани за още един 7-годишен мандат. 

Така изтичащите този юни мандати на председателя на КЗК Юлия Ненкова, нейният заместник Димитър Кюмюрджиев и членове на антимонополния орган - Анна Янева, Георгица Стоянова, Красимир Витанов, Красимир Зафиров и проф. Пламен Киров автоматично се удължават с още две години. 

Намериха се и недоволни

"Удълженият мандат е награда за цялостното творчество на сегашната КЗК - като се започне от решенията й в областта на горивата и енергетиката и се мине през прозрачността при придобиването на медии, практиката при обществените поръчки и се стигне до зрелищната намеса в магазин за детски играчки, чийто собственик бе подкрепил антиправителствените протести", заяви от парламентарната трибуна депутатът от БСП Крум Зарков.

 

Припомняме, че остро недоволство от текстовете изразиха от Сдружението за модерна търговия, което обединява някои от най-големите търговци на дребно у нас.

Според бранша основните недостатъци на законопроекта са, че:

  • въвежда свръхрегулации и забрани на утвърдени търговски практики, които не са определени като "нелоялни" от законодателството на ЕС;
  • предоставя репресивни свръхправомощия на Комисията за защита на конкуренцията;
  • въвежда непропорционално високи глоби за компаниите;
  • съдържа редица неясни и противоречиви текстове.

Според бизнеса би било по-адекватно, ако се черпи опит от други европейски държави, при които за нарушения на добрите търговски практики при доставките на храни следи специализиран орган към Министерството на земеделието. Независимо кой орган прилага правилата, правомощията му не трябва да позволяват намеса в личната сфера на служителите и в работата на компаниите извън абсолютно необходимото, смятат от браншовата организация.