На 11 септември 2018 г., се проведе Общо събрание на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), на което бяха приети изменения и допълнения в Устава на КРИБ, съгласно които КРИБ категорично се определи като работодателска организация, според изискванията на последните промени в Кодекса на труда;

Увеличена бе и мандатността на членовете на Управителния и на Контролния съвет на КРИБ от две на четири години в синхрон с европейските практики (двустранните камари в България), както и другите работодателски организации. Запазва се ограничението от два поредни мандата.