Застрахователният брокер "Лев Инс Брокер" ЕООД е заличен от регистъра на застрахователните брокери с Решение на КФН, става ясно от съобщение на сайта на регулатора.

Решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред Върховния административен съд.

Причините, изложени от КФН, са няколко. Установено е, че "Лев Инс Брокер" ЕООД не е представил годишни справки и отчети в законовия срок на регулатора, а при опит да бъде връчен акт за това нарушение на представляващите дружеството Венцислав Велев и Меир Овадия, те не са били открити на посочените служебни адреси.

В КФН не е представена и задължителната застраховка "Професионална отговорност" на застрахователния брокер. Последната полица на тази застраховка е от 2007 година.

Не е платена и годишната такса от 5000 лева за осъществяване на общ финансов надзор, заедно със законните лихви.

Дружеството има пет дни за представяне на обяснения и възражения, съобщават още от комисията.