Процедурата за избор на стратегически инвеститор по проекта АЕЦ "Белене" е публикувана, днес - 22 май 2019 г., в брой С176 в Официален вестник на Европейския съюз, съобщиха от Министерството на енергетиката. Срокът за получаване на заявления за участие в процедурата за избор на стратегически инвеститор е до 90-тия ден, считано от датата на публикуване на поканата в Официален вестник на ЕС. Индикативният срок за приключване на процедурата е 12 месеца от днешна дата.

От министерството напомнят, че с решение на Народното събрание от 7 юни 2018 г. и друго решение (№ 447) от 29 юни 2018 г. на Министерския съвет бяха възобновени действията по търсене на възможност за реализация на проекта за АЕЦ "Белене", съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип (без държавна финансова гаранция и без гаранции за изкупуване на електроенергия - б.р.).

Заявление за участие в процедурата за избор на стратегически инвеститор, съответно интерес за придобиване на миноритарно акционерно участие в проектната компания, могат да подават български или чуждестранни юридически лица, както и обединения от такива.

Проектната компания, която ще строи централата, ще бъде структурирана след започването на преговорите със стратегическите инвеститори, каза преди дни енергийният министър Теменужка Петкова.

"Компанията ще бъде структурирана в хода на преговорите. Смятаме, че в рамките на стартирането на преговорите с потенциалните стратегически инвеститори, тогава трябва да бъде ситуирана и проектната компания, в която ние да заявим с какво точно участваме. Да видим и какво ще предложат съответните потенциални стратегически инвеститори. Това е по-добрият за България вариант", обясни тя.