"Приемаме с разбиране предприетите действия на всички компетентни държавни институции, както и бързата реакция на прокуратурата във връзка със строителството в местността Алепу, се казва в позиция на "Алепу вилидж" и "ГБС Турс", изпратена до медиите.

Искаме да подчертаем, че към момента на обекта не се извършват строителни дейности, посочват инвеститорите.

Те изразяват увереност, че "единствено компетентната позиция на прокуратурата и съда е в състояние да установи фактите и тяхната законосъобразност." На всички организации и личности, които с думите и поведението си уронват престижа и доброто ни име, ще бъде потърсена съдебна отговорност, заявяват още от "Алепу вилидж" И "ГБС Турс".

Прокуратурата внесе протест срещу новото разрешително за строеж на курортен комплекс  "Алепу вилидж", издадено на 10.09.2018 г. от главния архитект на община Созопол, съобщиха по-рано днес от прокуратурата. Разрешението е за етапно строителство - първи етап - "укрепване на свлачище" и втори етап - "курортен комплекс" - подземна и надземна част, находящ се в местност "Алепу". Строежът е бил определен като строеж първа категория. 

Според прокуратурата издаването на ново разрешително за строеж за същия поземлен имот и участници, е нищожно.

Припомня се, че според доклада на ДНСК главният архитект е издал разрешение за укрепване на свлачище на 26.02.2018г. на името на "Алепу вилидж". С нотариално заверена декларация от 28.08.2018г., възложителят декларирал, че това разрешително, няма да бъде използвано от възложителя, както и че за укрепване на свлачището в имота ще се използва укрепително съоръжение, което ще е интегрирано в конструкцията на бъдещото застрояване.