В изпълнение на Решение на Министерския съвет № 441 от 04.06.2021 г. Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените американски щати.

Разширеният списък включва "всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC", се отбелязва в съобщение на Министерство на финансите.

Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441. Уточнява се, че списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти.

След проверки, които са в процес на извършване, той ще бъде допълнен с лица по т. 1, буква "а", както и с такива по и т.1, буква "б" от решението, а именно: "всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква "а", включени към момента и за последните 5 години", се подчертава в съобщението.

Разширеният списък е публикуван в рубрика "Открито управление", раздел "Прозрачност".

Към вече публикуваните имена на 64 фирми са добавени още 34 в списък на свързаните лица: Всички физически лица и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC.".

 

Може да се види, че 16 от 34-те фирми (дружества) са регистрирани в чужбина, някои от които в страни от Европейския съюз, а една в САЩ.

 

Източник: Министерство на финансите

На 4 юни Министерският съвет създаде постоянна работна група (с гореспоменатото решение), в която включи представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП), която в спешен порядък да изготви и да поддържа списък на лицата, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ.

Източник: Скриншот от таблица на Министерство на финансите

Първият списък от 64 фирми

Източник: Министерство на финансите

На 4 юни служебното правителство реши в списъка на асоциираните лица да се включат:

а) всички физически лица и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC;

б) всички съдружници, акционери, управители и членове на органи на управление и контрол на юридическите лица от буква "а", включени към момента и за последните 5 години.

в) всички физически лица и юридически лица, които бъдат установени от ДАНС и НАП в хода на прилаганите постоянни мерки за идентифицирането на степента на свързаност на лица с лицата от списъка.

Беше решено списъкът да се публикува и поддържа на интернет страниците на Министерството на финансите и на НАП.