Националната агенция за приходите публикува списъци на лицата, които попадат в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (The Office of Foreign Assets Control - OFAC)*.

В изпълнение на решение на Министерски съвет, в рубриката "Прозрачно управление" НАП публикува списъци (Рестриктивни мерки и Други мерки) на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC).

В графата Рестриктивни мерки попадат имената (и фирмите - 64) на Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков, а в Други мерки - само имената на Александър Манолев, Петър Харалампиев и Красимир Томов.

Източник: Скриншот от таблица на Министерство на финансите

Служебното правителството взе решение за създаване на работна група, която да предприеме действия в отговор на наложените санкции от OFAC. Това кабинетът направи с намерението, както обяви, "да се предпазят дружествата с държавно и общинско участие и другите разпоредители с държавни средства от попадане в обхвата на санкциите, наложени на 2 юни 2021 г. от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ".

*Службата за контрол на чуждестранните активи е агенция за финансово разузнаване и правоприлагане на Министерството на финансите на САЩ. Службата администрира и прилага икономически и търговски санкции в подкрепа на изпълнение на целите на националната сигурност и външната политика на САЩ.