България е изнесла със 127.43 процента повече ток за периода 01.01.2019 г. - 24.02.2019 г. спрямо 01.01.2018 г. - 24.02.2018 г. Това сочат последните оперативни данни на Електроенергийния системен оператор /ЕСО/. Данните показват, че от 1 януари 2019 г. до 24 февруари тази година страната ни е изнесла 991 862 мегаватчаса /MWh/ електроенергия, докато за аналогичния период на 2018 г. експортът на ток от страната ни е бил 436 114 MWh, посочват от ЕСО. Предишните данни, които бяха за периода 01.01.2019 г. - 03.02.2019 г. спрямо 01.01.2018 г. - 03.02.2018 г., показваха, че износът на електроенергия е бил със 199.71 процента повече.

Производството на електроенергия от началото на тази година до 24 февруари е 8 187 089 MWh. През този период на изминалата година са били произведени 7 433 634 MWh ток. Това е повишение с 10.14 на сто, изчисляват от ЕСО. Данните за периода 01.01.2019 г. - 03.02.2019 г. спрямо 01.01.2018 г. - 03.02.2018 г. показват повишение в този сегмент с 12.01 на сто.

Потреблението в страната за периода 01.01.2019 г. - 24.02.2019 г. спрямо 01.01.2018 г. - 24.02.2018 г. се е повишило с 2.83 пункта. Цифрите на ЕСО сочат, че от началото на годината до 24 февруари са изразходени 7 195 227 MWh ток, докато през аналогичния период на изминалата година потребеното количество електроенергия е било 6 997 520 MWh. Предишните данни на оператора показваха, че потреблението в страната за периода 01.01.2019 г. - 03.02.2019 г. спрямо 01.01.2018 г. - 03.02.2018 г. е било с 4.53 пункта повече. От ЕСО посочват, че от началото на годината до 3 февруари са били изразходени 4 569 368 MWh ток, докато през аналогичния период на изминалата година потребеното количество електроенергия е било 4 371 459 MWh.

С 11.37 на сто повече е произведената електроенергия от базовите мощности като АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица-изток 2" и т.нар. американски централи - ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3", показват още данните на Електроенергийния системен оператор. Ако от началото на 2019 година до 24 февруари от базови мощности са произведени общо 7 178 072 MWh, то за аналогичния период на 2018 г. произведеният ток от базовите централи е бил 6 445 521 MWh. Предишните данни на ЕСО, отнасящи се за периода 01.01.2019 г. - 03.02.2019 г. спрямо 01.01.2018 г. - 03.02.2018 г., показват, че произведената електроенергия от базовите мощности е била 13.50 на сто повече.

С 8.45 пункта по-голям е делът на възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ в преносната мрежа. През периода 01.01.2019 г. - 24.02.2019 г. техният дял е 195 863 MWh, докато за аналогичния период на 2018 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил 180 597 MWh.

Вятърните електроцентрали /ВяЕЦ/ от 1 януари до 24 февруари тази година са произвели с 16.37 процента повече ток - или 145 131 MWh. През този период преди година производството от ВяЕЦ е било 124 720 MWh. Фотоволтаичните централи /ФЕЦ/ са произвели с 4.61 на сто повече ток през периода 01.01.2019 г. - 24.02.2019 г. - или 33 270 MWh, спрямо 31 805 MWh за периода 01.01.2018 г. - 24.02.2018 г. При централите, които работят на биомаса, се отчита спад на произведената електроенергия с 27.46 пункта. За периода 01.01.2019 г. - 24.02.2019 г. те са произвели 17 462 MWh електроенергия, докато за аналогичния период на 2018 г. са били произведени 24 072 MWh.

За периода 01.01.2019 г. - 24.02.2019 г. спрямо 01.01.2018 г. - 24.02.2018 г. участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е с 23.04 на сто повече, отчитат от ЕСО. От началото на годината до 24 февруари ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с 260 474 MWh електроенергия, докато за същия период на миналата година участието на възобновяемите енергийни източници в разпределителната мрежа е било 211 691 MWh. В този сегмент повишението е най-голямо при ВяЕЦ - с 42.31 процента. За посочения период на 2019 г. ВяЕЦ са участвали с 150 910 MWh., докато за този период на изминалата година - с 106 040 MWh. За периода 01.01.2019 г. - 24.02.2019 г. ФЕЦ в разпределителната мрежа са участвали с 84 616 MWh електроенергия, докато за аналогичния период на 2018 г. - с 78 779 MWh. От ЕСО са пресметнали, че в този сегмент увеличението е със 7.41 процента. При дела на биомаса в разпределителната мрежа е отчетено понижение със 7.16 пункта. От 1 януари до 24 февруари тази година в този сегмент са отчетени 24 948 MWh спрямо 26 872 MWh за аналогичния период на 2018 г.

От началото на годината до 24 февруари ВЕЦ-овете са генерирали със 7.24 процента по-малко електроенергия в сравнение с аналогичния период на 2018 г. За периода 01.01.2019 г. - 24.02.2019 г. от ВЕЦ са произведени 552 680 MWh, докато за същия период на 2018 г. произведеното количество ток е било 595 825 MWh, показват данните на Електроенергийния системен оператор.