Износът на швейцарски часовници през декември 2023 г. се е увеличил с 5.5% спрямо декември 2022 г. и възлиза на 2.142 млрд. швейцарски франка, сочат данни на Федерацията на швейцарската часовникарска индустрия (FSWI). През ноември беше отчетено нарастване с 3.1 на сто.

Износът на швейцарски часовници за САЩ през декември се е увеличил на годишна база с 11.6%, до 348 милиона франка, за Китай - с 1.7%, до 181.4 милиона, за Хонконг - с 15.2%, до 169.9 милиона, за Япония - с 26.8 %, до 157.9 млн., за ОАЕ - с 11.8%, до 134.9 млн. В същото време доставките за Сингапур намаляват със 7.8% - до 131.9 млн. франка. Тези 6 държави формират 52.5% от швейцарския пазар на часовници през декември. Като цяло доставките на часовници за тези 6 държави са се увеличили с 9.6%% до 1.124 милиарда франка.

През изминалата година общият износ на Швейцария е нараснал със 7.6% до 26.7 милиарда франка, а експортът на швейцарски часовници е водещ в износната листа на страната.

Търговският излишък на Швейцария е бил 1.4 милиарда швейцарски франка през декември 2023 г. спрямо 2.4 милиарда швейцарски франка през ноември, показват данни на митниците.

В номинално изражение износът през декември нараства с 2.1% спрямо предходния месец и възлиза на 21.7 милиарда франка, а вносът се увеличава с 6.9% до 20.3 милиарда франка. Обемът на износа от Швейцария в реално изражение през миналия месец се е увеличил с 1.1%, а вносът с 2.3%.

Положителният търговски баланс през 2023 г. възлиза на 48.5 млрд. франка спрямо 42.8 млрд. през 2022 г.

3e-news.net/bg