Няма грешка в сметките на Топлофикация София.Това заяви в интервю Ивайло Епитропов, заместник-изпълнителен директор, ресор "Административно-правна дейност по повод извънредната проверка по заповед на министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Объркваща информация и закъснението на отчитане от страна на фирмите за дялово разпределение са създали усещането за сбъркани сметки, заявява Епитропов и разказва за новата билинг система. 

- Да започнем направо с горещия въпрос. Има ли грешка в изравнителните сметки и какво ще покаже стартиращата извънредна проверка по заповед на министър Петкова?

- Ще окажем пълно съдействие при проверките, както сме правили винаги досега. Работим, спазвайки законодателството. Уверен съм, че проверките ще докажат именно това. Топлофикация изготвя сметките спрямо реалната консумация на потребителите. Оформяме съобщенията към фактурите също, следвайки нормативните документи. Може би големият обем от информация обърква част от нашите потребители. Правя уговорката, че сметките ни изглеждат по идентичен начин с тези от миналите периоди с единствената разлика - добавената информация за ретроактивното прихващане. Разбираме, че са неясни за част от клиентите ни и вече търсим начин да ги направим по-разбираеми.

- Начинът на поднасяне на информацията ли обърка потребителите или имаше и други фактори?

- До голяма степен объркването започна от некоректното предоставяне на информацията в изравнителните сметки от топлинните счетоводители. Част от фирмите подведоха клиентите като включиха изчислената сума за приспадане от ретроактивното намаление на цената на топлинна енергия в сметките, като сума за възстановяване от изравняване. Това накара хората да се наредят на опашките, за да получат парите си, а сумите за възстановяване от ретроактивното регулиране на цената могат единствено да се приспадат от бъдещи задължения на абоната.

Има още един фактор, свързан с неспазване на сроковете за отчитане от страна на фирмите за дялово разпределение. Това допълнително нагнети напрежението. Например фирмите за дялово разпределение са подали корекции за 46 650 абоната, след изтичане на законовия срок и данни за ново изравняване за 48 140. Това са 24 % от изравнителните сметки на абонатите. В резултат на тези корекции близо 1 млн. лв. ще бъдат преразпределени. Така повече от 13 601 потребители ще получат занижаване на изравнителните си сметки, а други 42 965 ще получат завишаване. За съжаление нямаме законови правомощия да упражним контрол върху топлинните счетоводители. За потребителите Топлофикация и фирмите за дялово разпределение сме едно. Това обаче не е така. И това, че фирмите допуснаха някои грешки, не значи, че има проблем със сметките. Всеки на финала ще плати само онова, което е потребил.

Вчерашното решение на Министерство на енергетиката за удължаване на срока за рекламации до 30 септември включително ще даде възможност на всички клиенти, които се чувстват засегнати да зададат своите въпроси и да изкажат възражения.

Искам да уверя хората, че Топлофикация е на разположение да отговори на всички възникнали въпроси във всички информационни канали на дружеството. Могат да се свържат с нас чрез кол центъра, фейсбук страницата и имейлите за обслужване на клиенти. Всеки въпрос и казус ще бъде разгледан индивидуално и клиентът ще получи нужните разяснения. Всички подписани от титуляра искания за справки и възражения, постъпили на имейл адресите, се завеждат в системата. По този начин пестим времето на хората. Един от изводите, който направихме след тази отчетна кампания беше, че трябва да стоим по-близо до хората. Трябва да сме в непрекъсната връзка с клиентите ни и да подобрим комуникацията си с тях. Експертите в дружеството наистина вършат работата си съвестно и всеки ден дават най-доброто от себе си в интерес на потребителите. Явно обаче не успяваме да покажем това пред хората. Така че започваме усилено да работим в посока подобряване на публичната комуникация.

- Въведохте нова билинг система. Какво означава това за клиентите ви?

- Благодарение на новата билинг система, която е част от въведената интегрирана информационна система, клиентите ни ще разполагат с цялата информация от дома си. Вече не е необходимо да чакат на опашки. Едно от предимствата е, че всички документи могат да бъдат свалени и да се съхраняват електронно, без излишно натрупване на справки и фактури. На сайта на дружеството www.toplo.bg, в секцията "Проверка на сметка" е разработена нова функционалност, чрез която е визуализирано общото задължение на потребителя към текущия месец. Така в информацията на ред "Общо" са отразени всички приспаднати и дължими суми. Допълнително, в отделен ред е посочена сумата, изчислена за прихващане от бъдещи сметки след ретроактивното намаление на цената на топлинната енергия. Клиентът може да види и колко от тази сума остава за прихващане в следващите му сметки.

 - Предвиждате ли и други дигитални услуги, които да улесняват и пестят време?

- Новата информационна система, част от която е и билинг модула, е изготвена в унисон с най-добрите практики за проследяване и обработка на информация в сектора. Системата ни позволява оттук нататък да надграждаме предлаганите услуги, дигиталното административно обслужване и комуникацията с клиентите. Искаме да следваме доказаните добри примери на най-големите ютилити компании, не само у нас, но и по света.