Фондът на фондовете пусна на пазара нов финансов инструмент, насочен към общините и дружествата за третиране на битови отпадъци, съобщиха от институцията.

Целта е да бъде улеснена реализацията на проекти за намаляване на депонирания отпадък от домакинствата в страната.

"За първи път Фондът ще предоставя директно финансиране на крайни получатели. То ще бъде под формата на индивидуални кредити, отпускани съвместно с банки и администрирани от тях", обясниха от институцията. Предвижда се фондът да осигурява до 90% от размера на всеки заем.

Инвестиционните кредити ще бъдат със срок на погасяване до 20 години, а кредитите за оборотен капитал, свързан с инвестицията, трябва да се върнат в срок до 5 години. Парите трябва да бъдат усвоени до края на 2023 г., уточняват от Фонда.

Заемите са предназначени за общини, които не използват безвъзмедни средства за същите цели; за предприятия с вече сключени договори с местните власти за третиране на отпадъци, както и за нестопански организации с пилотни или демонстрационни проекти, за които не са отпуснати грантове.