С 15% ще поскъпне такса смет в общините, които все още нямат модерни съоръжения за третиране на отпадъци. Причината е рязкото повишение от 1 януари 2020 година - с близо 100%, на задължителните отчисления по Закона за управление на отпадъците за депониране и рециклиране на отпадъците. От 57 лева на тон през 2019 година - на 95 лева на тон през 2020 година.

През новия мандат на кметовете и общинските съвети трябва да се намери решение за определяне на такса смет по нов механизъм. Според Гинка Чавдарова, експерт в Националното сдружение на общините, това е голямата задача пред новоизбраните общински власти. За съжаление те няма да разполагат с много време за реакция, тъй като трябва да се вземат трудни решения до края на годината. "Освен бюджета и цялата напреднала процедура, и проектобюджетите, общинските, и част от тях е определяне размера на такса битови отпадъци", посочи Чавдарова.

Трудните решения за следващата година са как да се намерят компенсиращи механизми, които да смекчат този голям скок, който се прави по наредбата на МОСВ, подчерта Гинка Чавдарова в предаването "Хоризонт до обед".

Очаква се в общините, които имат модерни съоръжения за третиране на отпадъците, да се намалят количествата, които ще постъпват в депото, което ще понижи размера на таксата за тон отпадък.

 

"В други общини също може ударът да бъде смекчен, ако те независимо, че са по-назад в този процес, са предприели зависещи от тях мерки да се достигнат целите за намаляване на рециклируемите отпадъци. Тогава наистина се заплаща в намален размер тази такса", поясни Гинка Чавдарова.

Водят се разговори с общините, за да се намали този скок в размера на таксата. Чавдарова изрази оптимизъм, че ще се намери компромисът, който гарантира един по-плавен преход. "Но общото послание към хората и към новоизбраните общински ръководства ще е, че ще трябва да преглътнем този голям размер - дали сега, дали след една година и да търсим всички възможни варианти за намаляване на количеството отпадъци, които возим към депата", коментира Чавдарова.