"Устойчивостта е сърцевината на нашата бизнес стратегия. Първият ни най-важен приоритет е пълнолетните пушачи да откажат цигарите и да преминат изцяло на по-добри алтернативи. Вече имаме близо 25 млн. пълнолетни потребители в световен мащаб, които са преминали на нашите бездимни алтернативи и целта ни е те да достигнат 40 млн. до 2025 г. Искаме промяната да се случи максимално бързо и затова се опитваме да привлечем всички заинтересовани страни." 

Това са думи на генералния мениджър на Филип Морис България Демиан Пинтос, казани пред българските медии по повод представянето на Интегрирания годишен доклад 2022 на Филип Морис Интернешънъл (ФМИ). 

Всеки десети пълнолетен пушач в България вече използва бездимните алтернативи на компанията, това са 230 000 потребители, което Пинтос отбеляза като "наистина много добър резултат за 5-те години от пускането им на българския пазар". 

Демиан Пинтос потвърди амбицията на ФМИ да се превърне в компания без тютюнев дим до 2025 г., като ускорява темпото на своята трансформация.

Плановете на компанията се съдържат в четвъртия Интегриран годишен доклад 2022, който отразява напредъка към постигането на главната цел - изграждане на бъдеще без дим. ФМИ инвестира все повече в разработване, научна обосновка и отговорна комерсиализация на бездимни алтернативи с намалена вреда и по-добър избор за всички пълнолетни пушачи, които иначе биха продължили да пушат. Инвестира и в продукти за подобряване качеството на живот и в областта на здравеопазването.

Снимка: Филип Морис България

"Ще продължим да разширяваме портфолиото си с нови продукти по-бързо. Това е посоката и благодарение на науката става възможно. Но за да се случи промяната по-бързо, е необходимо да вървим в една посока заедно и с регулаторите, и с гражданското общество. В други държави има такова обединение и там промяната се случва", коментира Пинтос. Той даде за пример Япония, както и Великобритания, която този месец стартира първата в света програма за отказ от тютюнопушене чрез раздаване на безплатни електронни цигари.

ФМи е първата тютюнева компания, която се е ангажирала да спре да произвежда и предлага цигари след определен период от време. И затова инвестира все повече като разширява своето портфолио от бездимни алтернативи. "От близо 25 млн. потребители в световен мащаб, които използват нашите бездимни алтернативи, 18 млн. са спрели изцяло цигарите", изтъкна Диляна Якова, мениджър "Регулации и устойчиво развитие" във Филип Морис България.

Снимка: Филип Морис България

Якова подчерта и напредъка на компанията в изпълнението на програмите за връщане на бездимни устройства и консумативи в стремежа към намаляване на отпадъците след потребление. От тази година 86% от върнатите в централизираните пунктове за рециклиране IQOS устройства в света се рециклират, за да се намали и въздействието върху природата.

Компанията представи информация, която показва бързия й напредък в устойчивото развитие: въздействието на продуктите, които произвежда, и на бизнес операциите (как произвежда).

Въздействие на продуктите

Социално

· 24.9 милиона: общ брой на пълнолетните потребители на бездимни алтернативи на ФМИ (2021: 21.7 млн.)

· 32.1%: от нетните приходи на компанията в световен мащаб се формират от продажбата на бездимни алтернативи (2021: 29.5%)

· 73: брой на пазарите, където се предлагат бездимни алтернативи на компанията (2021: 71)

· 10.7 млрд. долара: общи инвестиции в бездимни алтернативи от 2008 г. насам (2021: 9.2 млрд. долара)

· 91% от общия обем на доставките на продукти на компанията в различните канали за търговия са обхванати от програми за превенция на достъпа на непълнолетни до продуктите (2021: 91%)

· 0.3 млрд. долара: годишни нетни приходи от продукти за подобряване на качеството на живот и в областта на здравеопазването (2021: 0.1 млрд. долара)

Екологично

· 86% от върнатите в централизираните пунктове за рециклиране IQOS устройства са рециклирани (среднопретеглен процент за всяко рециклирано устройство) (2021: 86%)

· 68% от общия обем на доставките са обхванати от инициативи за намаляване на замърсяването с цигарени фасове, осъществявани на различните пазари

· 8.5% от общия обем на доставките е обхванат от програми за връщане на бездимни тютюневи изделия, изпълнявани на различните пазари.

Снимка: Philip Morris International

Въздействие на бизнес операциите

Социално

· 40.7% от ръководните позиции в глобалната компания за заети от жени, което надвишава поставената цел от 40% до 2022 г. (2021: 39.7%)

· 7 оценки на въздействието, свързани със спазването на човешките права, са проведени от 2018 г. насам във високорискови държави (2021: 5)

Екологично

· 55% от изкупения тютюн не води до риск от нетно обезлесяване на защитени гори и преобразуване на природни екосистеми (2021: 37%)

· За трета поредна година CDP дава оценка Три А на компанията за опазване на климата и горите, и осигуряване на вода.

Въздействие на операциите

Снимка: Philip Morris International

Представените постижения (въздействия) всъщност демонстрират корпоративния стандарт за екологично, социално и управленско въздействие на ФМИ (ESG - environmental, social, governance). Компанията си е поставила цели, изготвила е стратегии в приоритетните области на въздействие, залегнали в основата на Пътната карта до 2025 г. Измерването на отбелязания напредък се извършва по 19 ключови индикатора за изпълнение (key performance indicator - KPI). Тези индикатори формират пък Индекса за устойчивост на ФМИ. Всеки от индикаторите е обвързан с един от два фактора: въздействие на продуктите (11 KPI) и въздействие на бизнес операциите (8 KPI).

В Интегрирания доклад на ФМИ за 2022 г. са включени 12 примерни казуса и истории от различни държави, които представят нагледно постигнатото въздействие. Те показват също и как местните дружества на ФМИ допринасят за устойчивото развитие на практика. Сред тях е и българската информационна кампания за промяна на потребителските нагласи #ПромениКартинката, която продължава и тази година. 

с нови инициативи да фокусира вниманието на обществото върху глобалния проблем с неправилно изхвърлените цигарени фасове.

Диляна Якова отбеляза стартиралата втора пътуваща изложба на #ПромениКартинката, която вече е пристигнала във Велико Търново. "Продължаваме след това към града на хумора и сатирата Габрово, а после и в Русе, Видин и Бургас. От 3 май информационни пана и визии ще бъдат изложени и пред Народния театър в София".  Една от вълнуващите инициативи на кампанията ще бъде възобновена и през 2023 г. - сътрудничеството с НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов". Студентите създават кратки видеа в рамките на курсовата си работа за "Социална реклама", с които да провокират общественото еко-съзнание по темата с неправилно изхвърлените цигарени фасове.

Повече за усилията на ФМИ в областта на устойчивото развитие може да се научи на pmi.com/sustainability, Пълният Интегриран доклад на компанията за 2022 г. също може да се намери там.

Компянията отбелязва, че при изготвянето на Интегрирания доклад за 2022 г. са взети предвид насоките, залегнали в международни стандарти и рамки, сред които: Глобалната инициатива за отчетност (GRI); Глобалният договор на ООН (UNGC); Целите за устойчиво развитие на ОНН; Фондацията за отчитане на стойността (VRF), включително прилагане на стандартите на Съвета за стандарти за отчитане на устойчивото развитие (SASB), Интегрирани принципи за осмисляне и Интегрирана рамка за отчетност; както и някои от препоръките на Работната група за оповестяване на финансова информация във връзка с климата (TCFD).