Европейската комисия и органите за защита на потребителите в ЕС, публикуваха изявление, с което призовават Volkswagen да обезщети всички потребители в ЕС, включително тези, пребиваващи извън Германия, за това, че са ги подвели по отношение на стандартите за емисиите на техните превозни средства.

Комисията и органите на ЕС за защита на потребителите считат, че търговските практики на Volkswagen нарушават законодателството на ЕС за защита на потребителите по отношение на пускането на пазара на дизелови автомобили, оборудвани с незаконни системи. Те също така заявяват, че пускането на пазара на такива дизелови автомобили е ясен пример за заблуждаваща практика, забранена в ЕС.

Дидие Рейндерс, комисар по въпросите на правосъдието, заяви: "Дизелгейт" избухна преди шест години. Досега не всички потребители са обезщетени. Има съдебни решения, които разкриват несправедливото отношение на Volkswagen към потребителите, но производителят на автомобили не желае да работи с потребителските организации за намиране на подходящи решения за потребителите. Както написах до дружеството миналата година, не само потребителите, пребиваващи в Германия, но и всички потребители трябва да бъдат обезщетени."

До този момент Volkswagen се съгласи да компенсира само потребителите от ЕС, пребиваващи в Германия към момента на покупката на автомобила. Германският производител на автомобили информира Комисията и органите за становището си, че доброволните плащания към европейските потребители, пребиваващи извън Германия, не са оправдани, тъй като засегнатите автомобили вече са променени, за да отговарят на законовите изисквания. Позицията на дружеството не се е променила въпреки неотдавнашните решения на съдилищата на ЕС и на националните съдилища, поради което Комисията и органите на ЕС за защита на потребителите засилват натиска.