Проектът за разширение на подземното газово хранилище в Чирен ще бъде финансиран безвъзмездно със 78 млн. евро, съобщиха от "Булгартрансгаз" ЕАД. Той е един от одобрените пет енергийни проекта и единственият от областта на природния газ, за които Европейската комисия (ЕК) обяви, че е постигнато съгласие сред държавите членки за финансиране по Механизма за свързване на Европа (CEF). 

ЕК отбелязва важността на проекта за сигурността на доставките в региона на Югоизточна Европа, както и приноса му за постигане на декарбонизация и прехода към чиста енергия, допълват от дружеството.

Допустими за финансиране по CEF са само проекти, които са определени от ЕК за проекти от общ интерес (PCI). Разширението на ПГХ "Чирен" неизменно е включван във всички PCI списъци от 2017 г. насам.

Проектът предвижда увеличаване на обема на активния газ до 1 млрд. кубични метра, а на дневния капацитет на нагнетяване и добив до 8-10 млн. кубични метра дневно, посочват от "Булгартрансгаз". Увеличаването на капацитета на хранилището ще насърчи търговията с природен газ и ще подобри пазарната интеграция в Югоизточна Европа чрез стимулиране на конкуренцията и подобряване на ликвидността на газовите пазари в региона.

Според изпълнителния директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов наличието на достатъчен капацитет за съхранение в региона е от ключово значение за алтернативните доставчици на природен газ, особено за тези на втечнен природен газ, тъй като осигурява възможност за гъвкавост при управлението на доставките.

Малинов е изтъкнал, че разширението на ПГХ "Чирен" е в синергия с проекта за терминал за втечнен газ край Александруполис, в който "Булгартрансгаз" участва с 20 процента от акционерния капитал и с другите проекти на дружеството за подобряване на междусистемната свързаност със съседните страни.