Европейската комисия съобщи, че одобрява по правилата на ЕС за държавната помощ намеренията за подпомагане на изграждането на централа в България за производство на електрическа и топлинна енергия с гориво, получено от негодни за преработка битови отпадъци.

На 8 октомври България е съобщила на ЕК своите намерения да подкрепи изграждането на такава централа в София. Централата ще произвежда приблизително 55 мегавата топлинната енергия и 19 мегавата ток.

За гориво ще бъдат използвани около 180 000 тона негодни за преработка битови отпадъци годишно. Съоръжението, което ще бъде изградено от "Топлофикация" ЕАД, собственост на Столичната община, ще бъде свързано с топлофикационната мрежа на столицата. Изграждането ще приключи до края на 2023 година, се посочва в съобщението.

Подкрепата ще се състои в пряка безвъзмездна помощ от около 90,8 милиона евро (около 177,6 милиона лева) от структурните фондове на ЕС, управлявани от България. Ще бъде осигурен и заем от Столичната община на "Топлофикация" ЕАД за около три милиона евро (около 5,8 милиона лева).

ЕК установи, че новото съоръжение ще позволи да бъдат спестени 46,5 на сто първична енергия в сравнение с разделното производство на ток и топлина, като по този начин се покриват изискванията по правилата за енергийната ефективност. Мерките са необходими, тъй като проектът не би могъл да бъде осъществен без обществена подкрепа, и съразмерни, тъй като проектът осигурява разумна възвръщаемост, се посочва в съобщението.

Комисията заключава, че мерките ще допринесат за повишаването на енергийната ефективност, без да се нарушава неоправдано конкуренцията според правилата на ЕС за държавната помощ. Изграждането на централата в София е третият етап от дългогодишния проект в областта на околната среда, финансиран от структурните фондове на ЕС за подобряване на обработката на отпадъците в Софийска област, посочва ЕК.