Държавният завод "Авионамс" ще изпълнява дейности по поддръжката на изтребителите F-16 блок 70, които държавата купи от американската "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin)  и чието пристигане се очаква да започне след година.

Правителството в оставка днес разпореди на "Държавна консолидационна компания" в качеството ѝ на орган, упражняващ правата на държавата в "Авионамс", да възложи на дъщерното си публично предприятие изпълнението на цели на публичната политика - изграждане на базови национални способности за поддръжка на изтребители Ф-16 Блок 70, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

За целта ще бъде подписано споразумение между "Авионамс" и "Локхийд Мартин". 

Предвидено е привеждане на съществуващите мощности и инфраструктура на "Авионамс" в съответствие с изискванията на американската компания, доставка и инсталиране в държавния завод на предоставеното от "Локхийд Мартин" безвъзмездно оборудване, инструменти, запасни части, образци и средства за обучение, както и набиране и обучение на персонал.

Настоящото решение е във връзка с изпълнението на подписаното през 2019 г. споразумение между Министерството на икономиката и "Локхийд Мартин". Страната ни купи общо 16 изтребители от САЩ на два транша. Очакваше се, че ще бъдат обслужвани в авиобазата "Граф Игнатиево", но ремонтът ѝ се забави и оскъпи. 

Споразумението предвиждаше американската компания да определи български дружества, които отговарят на изискванията и са в състояние да изпълнят проектите, касаещи създаването на базови способности за извършване на ремонт и дейности по поддръжката на системи и експлоатацията на новите изтребители. След извършено проучване производителят е установил, че "Авионамс" АД отговаря на условията

"Изграждането на базови национални способности за поддръжка на изтребител Ф-16 Блок 70 на територията на страната ни ще позволи България да осъществява собствена, независима и неопосредствана от втора страна логистична поддръжка и експлоатация през целия дълъг жизнен цикъл на придобиваната отбранителна техника, основаваща се на собствена технологична база. По този начин се постига по-голяма независимост, бързина на действие и по-висока ефективност, в сравнение с евентуалното транспортиране на техниката в друга държава, и се гарантира сигурност на доставките", посочват още от МС. 

Предвижда се контролът по изпълнението на целите на публичната политика да се осъществява от министъра на икономиката и индустрията. Контролът на конкретните дейности по посоченото задължение ще се осъществява от "Държавна консолидационна компания" ЕАД.