"Булгаргаз" внесе първата си от двете заявки за цена за месец юли 2024 г. Общественият доставчик съобщи, че предлага КЕВР да утвърди цена от 58,79 лева/MWh (без акциз и ДДС), по която дружеството да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия през съответния месец.

Предложената цена е с 1.28% по-ниска от утвърдената цена за юни 2024 г. и с 3.90 EUR/MWh по-ниска от текущата стойност на индекс TTF "месец напред" за юли 2024 г., отбелязаха от дружеството.

Втората си и окончателна заявка за цена "Булгаргаз" ще направи на 1 юли, като още същия ден КЕВР ще утвърди новата цена.

За настоящия месец (юни) енергийният регулатор утвърди цена с малко над 8% повече спрямо стойността за месец май; от 54,70 лева на мегаватчас цената се вдигна на 59,55 лева.

В началото на месец май "Булгаргаз" съобщи, че започва тръжна процедура за доставка на 1 000 000 MWh втечнен природен газ през юни. Доставката ще бъде извършена на терминал за втечнен газ в Турция съгласно сключеното споразумение с турската държавна компания "Боташ".