"Булгаргаз" е провел търг за доставка на втечнен природен газ на терминалите в Турция по споразумението с "Боташ". По него 13 компании са заявили интерес, 10 от тях са подали оферти и след извършване на класиране спрямо първоначално обявената методика, доставчик на втечнен природен газ от несанкционни държави за юни ще бъде турската компания "Боташ". 

"Боташ" е класирана на първо място от комисията и това е одобрено от Съвета на директорите на "Булгаргаз" по критериите, които са първоначално предвидени относно цена и начин на плащане, отбеляза Малинов.

В допълнение на това, турската компания ще направи отстъпка за цената на резервирания по двустранното споразумение от края на 2022 г. капацитет, която ще доведе до спестяване на разходи за юни от страна на "Булгаргаз" в размер над 11,5 млн. лева, каза министърът.

Това че "Боташ" (по съответните условия) ще бъде доставчик през юни, позволи Булгаргаз" да намали заявката си за съответния месец с 3 пр.п. и така ще поиска повишение на цената на газа с 8% вместо с 11% спрямо цената за месец май.

В края на април Народното събрание задължи енергийното министерство да бъде предоговорен контрактът с "Боташ", сключен в началото на 2023 г. за срок от 13 години и който предвижда България да плати по него повече от 2,2 млрд. долара. Според договора страната ни е длъжна всеки ден да плаща по 500 000 долара за достъп и пренос на газ през турската газова система, независимо дали пренася количества или не.

Няма да е лесно да бъде предоговорено споразумението, тъй като Турция е постигнала икономическа изгода от него, но имаме разбирането, че е подписан при друга икономическа среда, каза по БНТ в неделя министър Владимир Малинов.

Договорът беше подписан при слъжебното правителство с премиер Гълъб Донев с мотива да бъдат осигурени достатъчно алтернативни маршрути за доставката на синьо гориво. 

Министър Владимир Малинов обясни също така, че мениджмънтът на "Булгаргаз" ще обяви два вида тръжни процедури - за капацитет и за услуги.

"С цел реализация на капацитет, тъй като до момента спрямо нашето портфолио той не може да бъде използван и отделно намалялото потребление през последните две години, с цел бързата реализация на този капацитет и намаляване на финансовите разходи на "Булгаргаз" за това, обявяваме два търга, които са за предоставяне на услуга за регазификация, съхранение и пренос на LNG от турски терминал до виртуална точка в България. За тази услуга, клиентът, който е спечелил търга, ще дължи такса на "Булгаргаз", от която ние съответно ще си компенсираме разходите към "Боташ". Другият търг е за частично прехвърляне на права и задължения, тоест, който има желание може да вземе част от правата за регазификация, пренос и съхранение по нашето споразумение с "Боташ". Продуктите са за предоставяне на услуга - 6 месечен продукт от юли до края на годината. След това предлагаме петгодишен продукт за услугата. Що се отнася за прехвърляне на права, там са три продукта - петгодишен и два десетгодишни", уточни Синабов, цитиран от 3eNews.