Европейската кочмисия е одобрила сделката за покупката от Петр Келнер на бизнеса на "Теленор" в региона на Източна Европа- България, Унгария, Сърбия и Черна гора. Това става ясно от прессъобщение на ЕК.

Келнер придобива бизнеса на "Теленор" чрез регистрирания си в холандия фонд PPF Group N.V. за 2.8 милиарда евро. Комисията установи, че предложената транзакция няма да предизвика проблеми с конкуренцията.

Сделките са били предадени за проверка за съответствие с правилата за защита на конкуренцията на 22 юни 2018 г. Решението е взето малко преди да изтече крайният срок за отговор - 27 юли.

ЕК заключава, че няма да има проблеми и с вертикалните връзки между пазарите на едро за международен роуминг на мобилни и фиксирани услуги, както и с продажбата на дребно за крайни потребители на мобилни и фиксирани телеком услуги в отделните държави.