• Консолидираните продажби на Бош България се увеличиха на 367 милиона лева (188 милиона евро)
  • Бош разшири сериозно присъствието си в страната въпреки нестабилната икономическа и международна обстановка
  • Броят на служителите, включително тези в неконсолидираните дружества, се увеличи с 21%
  • Бош България продължава да инвестира в инициативи за опазване на околната среда и подкрепя развитието на млади таланти

София - Бош, водещ световен доставчик на технологии и услуги, приключи финансовата 2021 г. в България с консолидирани продажби в размер на почти 367 млн. лв. (188 млн. евро), като постигна ръст от близо 24%. "През 2021 г. Група Бош в България повиши стабилно резултатите си и преодоля въздействието от коронавирус пандемията", заяви Константин Конов, главен изпълнителен директор на Роберт Бош ЕООД и представител на Група Бош в България. "Компанията се справя с несигурната икономическа ситуация благодарение на високата ангажираност на всички служители и стабилните взаимоотношения с партньорите ни", допълни Конов. Към 31 декември 2021 г. броят на служителите на Бош в България, включително и в неконсолидираните компании, е 690 души, като увеличението е с 21% в сравнение с миналата година. Това се дължи най-вече на стабилния ръст на екипа на Бош Инженеринг Център София.

Бош България започна успешно 2022 г. и отчете по-високи резултати през първото тримесечие въпреки турбулентната международна обстановка. "Бъдещото развитие на Бош в България е във високотехнологичната дейност. Ще продължим да разширяваме и продуктовото портфолио на Групата. Именно комбинацията от разнообразни продукти и високи технологии е силата на Бош, която прави компанията стабилна в кризисни ситуации. Екипът ни от професионалисти също ще продължи да се разраства", допълни Константин Конов.

Бош Инженеринг Център София доставя уникални иновации за автомобилната индустрия

Бош Инженеринг Център София стартира дейността си през пролетта на 2019 г. със 100 специалисти и три години по-късно броят им вече наближава 500. Екипът развива значими международни проекти, свързани с автомобилите на бъдещето и безопасното шофиране, с грижа за околната среда и обществото. Работата на Центъра е фокусирана в няколко основни области: иновативни технологии, подпомагащи шофирането; електрификация на автомобила; решения за свързаност.

снимка: Bosch

През 2021 г. благодарение на Бош Инженеринг Център София уникални за света иновации за световната автомобилна индустрия бяха разработени в България. Примери за такива са: системи за мониторинг на водача и пътниците в леки автомобили и автономни совалки, акумулаторни системи за Bosch е-Bike Systems и Power Net Guardian, който се грижи за безопасността на електрифицираното шофиране, и други.

Следвайки стратегията да се превърне в хъб за автомобилната индустрия, в допълнение към добре разработените системни и софтуерни области, в Центъра бяха създадени екипи за хардуер и механичен дизайн, с цел да се завърши пълният цикъл на продуктовия развой.

Бош Инженеринг Център София инвестира в няколко основни посоки през 2021 г.: разширяване на офисите в София с нова сграда на площ от близо 5500 кв.м; добавяне на нови хардуерни и софтуерни лаборатории и тестови съоръжения за автомобили; образователни програми и развитие на настоящи и бъдещи специалисти в автомобилния сектор.

Bosch.IO България разширява развойната дейност и екипа си

През 2021 г. Bosch.IO България, българското подразделение на Група Бош за проекти в областта IoT и AIoT, значително разшири своята развойна дейност чрез нови софтуерни разработки в различни продуктови направления и създаването на нови екипи. Към момента в компанията работят над 200 технологични експерти, като плановете са екипът да се увеличи с 30% до края на 2022 г.

снимка: Bosch

Сред проектите, които екипът в София разработва, е решение за логистика, планиране и производство, което вече е внедрено в 55 фабрики на Група Бош по света. Над 12 милиона автомобила глобално използват друга система на Bosch.IO България за отдалечено обновление на софтуера и навигационните карти в самата кола. Сред новите проекти на компанията е и глобален B2B портал за производителите на електрически велосипеди, който позволява лесно закупуване и дистрибуция на електрически компоненти на едро.

Екипът на Bosch.IO България разработи и изцяло ново IoT решение за крайни (edge) устройства, което вече е в основата на Eclipse Kanto - проект с отворен код, достъпен за цялата софтуерна общност. "В този проект сме вложили 20-годишния си опит в IoT и вярваме, че така подпомагаме не само разработчиците, но и развитието на цялата IoT индустрия. За нас софтуерът с отворен код е повече от продукт. Това е наша мисия и инвестиция в бъдещето на технологичната и бизнес IoT екосистема", коментира Синиша Джукич, генерален мениджър на Bosch.IO България.

Всички дивизии на Бош в България отбелязват ръст през 2021 г.

Бизнес сектор Автомобилни технологии, дивизия Автомобилно оборудване постигна отлични резултати през 2021 г., като утвърди тенденцията за двуцифрени ръстове спрямо 2020 г. във всички основни бизнес направления. Дванайсетте месеца бяха успешни и по отношение на развитието на Бош Кар Сервиз, като в края на годината сервизите достигнаха 60, което е ръст от над 10% спрямо 2020 г. По повод 100-годишния юбилей от създаването на първия Бош Кар Сервиз бяха организирани множество активности и кампании, насочени към сервизите и техните клиенти. Сериозно развитие отбеляза и бизнесът с флийт клиенти, като бе договорено партньорство с един от най-големите лизингодатели в България. През 2022 г. дивизия Автомобилно оборудване ще фокусира усилията си върху продължаващото развитие на сервизните концепции Бош Кар Сервиз и Бош Модул. Друг приоритет ще бъде представянето и въвеждането на пазара на изцяло новата подобрена линия акумулатори Bosch Power Line, която предстои да замени настоящата Бош гама.

снимка: Bosch

Дивизия Бош Електроинструменти приключи 2021 г. със забележителни резултати благодарение на засиленото потребителско търсене, както и на иновативните предложения. Един от основните фокуси беше безопасността на работното място. Дивизията предлага на пазара професионални електроинструменти, оборудвани с технология за превантивна безопасност, както и подобрено прахоулавяне за предпазване на здравето на потребителя. На фокус в областта на измервателната техника са здрави и устойчиви продукти, предпазващи чувствителната електроника в тях. През 2022 г. по случай 15 години от първата Li-Ion акумулаторна отвертка IXO, Бош Електроинструменти ще предложи на потребителите новото седмо поколение IXO VII, произведено от над 90% рециклирана пластмаса и хартия.

БСХ Домакински уреди България ЕООД продължи успешното си развитие с двуцифрен ръст и през изминалата година. Усилията на компанията се съсредоточиха върху представянето и пласмента на сериите с "умни" уреди, които се обединяват в общо приложение "Home Connect". С него потребителите управляват дейностите в домакинството си и следят разходите за енергия и консумативи. Така те имат повече решения за пестене на ресурси и средства, а в замяна получават удобство и свободно време за важните за тях неща. "Умните уреди са с добавена стойност заради вложените в тях технологии, което е допълнително предимство. Всички ние сме в надпревара с времето по отношение на климатичните промени, опазването на околната среда и използването на наличните ресурси. Продължаваме да развиваме активна кампания за устойчивост и по-качествен живот, защото знаем, че това е важно днес, ще бъде важно и в бъдеще", подчертава Ивайло Рашев, директор на БСХ Домакински уреди България.

Дивизия Бош Термотехника за поредна година запазва своя растеж, като през 2021 бележи най-успешната си година в продажбите в България до момента. Фокусът на Бош Термотехника: високоефективни технологии, използващи възобновяема енергия, има значителен принос за осъществяването на енергийния преход към едно по-зелено бъдеще в страната. През 2021 г. на клиентите на Термотехника бяха предоставени различни иновативни предложения както в битовия, така и в промишления сектор. Акцентът в бизнеса на направлението през 2022 г. е поставен върху лесни за инсталиране системни решения с цифрова поддръжка, например хибридни системи, състоящи се от термопомпа и кондензен котел. Дивизията е добре позиционирана и ще продължи да се развива и по отношение на дигитализацията, електрификацията и управлението на енергията - трите мегатенденции в топлотехнологичната индустрия.

През 2021 г. дивизия Бош Сградни технологии в България успя да запази нивото на продажбите от предходната година въпреки продължаващата пандемия. Дивизията продължи с мащабните инвестиции за разработването на нови продукти, една част от които притежават изкуствен интелект, а останалите следват мисията на Бош за налагане на AIoT като стандарт за бъдещите умни сгради, градове и обкръжаваща ни среда. Бизнесът се възползва от силното търсене на щадящи климата отоплителни технологии и дивизията надхвърли равнището си отпреди кризата.

снимка: Bosch

Инвестиции в развитие на служителите и обучение на млади таланти

Група Бош неизменно демонстрира отговорност и добри практики в дългосрочната заетост и образованието. Основен приоритет на Бош в позиционирането й като предпочитан работодател са осигуряването на вдъхновяващи условия за работа и възможности за участие в иновативни проекти, както и инвестицията в развитието на служителите чрез разнообразни програми. Различни инициативи и партньорства с училища, университети, институции и организации са във фокуса на активната подкрепа на компанията за кариерната ориентация на младите хора в България. Бош Инженеринг Център София и Bosch.IO България за пореден път се включиха в програмата за дуално обучение на средните училища за учебната 2021-2022 г. и развиха стажантските си програми с цел привличане на млади IT таланти. Продължава подкрепата за "Заедно в час", като компанията осигурява допълнителна техника и софтуер, които се използват активно в обученията на фондацията.

Бош Инженеринг Център София откри собствена инженерна академия, която приключи успешно първото си издание през март 2022 г. и близо 20 млади специалисти получиха предложение за работа в компанията. Бош Инженеринг Център София ще участва активно в учебния процес и на новата мултидисциплинарна бакалавърска програма по "Интелигентни системи и изкуствен интелект" на Технически университет - София. Експерти от Центъра ще имат водеща роля в реализирането на специално създадения практически модул в IV курс с фокус "Интелигентни технологии за автомобилната индустрия".

снимка: Bosch

Бош активизира дейността си в областта на корпоративната социална отговорност в България

През изминалата година Бош България значително разшири дейността си в областта на корпоративната социална отговорност, като подпомага фондации, социални институции и проекти в няколко основни области: инвестиции в образованието и бъдещи таланти, осигуряване на сигурна и спокойна семейна среда, подкрепа на деца, младежи и възрастни хора от социално уязвими групи, безопасност и грижа за околната среда. През 2021 г. Бош подкрепи повече от 10 проекта и инвестира над 100 000 лв.

Служителите на компанията участваха в различни благотворителни акции като посланици на бранда, защото вярват в добрия пример и често сами инициират такива кампании. Те активно се включиха в осъществяването на иновативни проекти и предават знанията и уменията си като ментори или ролеви модели в съвместни програми за развитие на млади таланти.

Бош с кампания за устойчиво развитие в България

През 2019 г. дивизия Бош Електроинструменти даде началото на нова кампания под надслов "GreenPlanet", която има за цел да облагороди горския фонд на страната и е част от действията на компанията в посока реализирането на международната инициатива Живей устойчиво #LikeABosch. Освен това, Бош разработва, развива и предлага устойчиви продукти и услуги за своите клиенти във всички свои направления.

Бош Домакински уреди България проведе дарителска кампания "Home connect - доброто ни свързва" и предостави на няколко социални институции процент от приходите от продажба на смарт техника под формата на домакински уреди.

Усилията на дивизиите на компанията в България са част от дългосрочните ѝ цели за опазване на околната среда. В глобален план, Бош поддържа Зелената сделка на Европейския съюз и показва отговорност по отношение на устойчивостта: 400-те локации на Бош по целия свят са въглеродно неутрални от пролетта на 2020 г. Напредъкът на компанията в качеството на въглеродната неутралност е по-добър от очаквания. Бош вече реализира една трета от икономиите на енергия, планирани до края на десетилетието.

снимка: Bosch

Група Бош: перспективи за 2022 г. и стратегически курс

През 2021 г. Бош постигна значителен ръст в продажбите и печалбата въпреки затруднената конюнктура. През първото тримесечие на 2022 г. приходите от продажби на доставчика на технологии и услуги нараснаха с 5,2%. За годината като цяло Бош очаква оборотът да се увеличи с над 6%, а маржът на EBIT да достигне от 3 до 4% - и то въпреки вероятността от значителни затруднения, най-вече поради нарастващите разходи за енергия, суровини и материали и логистика. "Успешният резултат от 2021 г. засилва увереността ни, че ще се справим и с предизвикателствата на тази година", заяви д-р Щефан Хартунг, председател на Управителния съвет на Robert Bosch GmbH. Войната в Украйна с всичките си последствия поражда значителна несигурност. Според Хартунг настоящата ситуация подчертава натиска върху политиците и обществото да станат по-независими от изкопаемите горива и енергично да се стремят към разработването на нови енергийни източници "Поради тази причина, каза той, Група Бош системно продължава усилията си за смекчаване на глобалното затопляне, въпреки предизвикателната икономическа среда". Хартунг обяви, че Бош ще инвестира около три милиарда евро за три години в технологии, неутрални за климата, като електрификацията и водорода.

Той е убеден, че електрификацията е най-бързият път към климатична неутралност, при условие, че се базира на зелено електричество. Ето защо Бош продължава да развива устойчивата мобилност: през 2021 г. поръчките на компанията, свързани с електромобилността, за първи път надхвърлиха 10 милиарда евро. Но Хартунг също така подчерта, че е необходим и водород. "Индустриалната политика трябва да се съсредоточи върху подготовката на всички сектори на икономиката за водорода", каза той. С цел ефективни действия в областта на климата Бош навлиза в бизнеса с компоненти за водородна електролиза. Компанията планира да инвестира близо 500 милиона евро в тази нова бизнес сфера до края на десетилетието - половината от тях до пускането на пазара, планирано за 2025 г. Председателят на Управителния съвет на Бош обяви, че през следващите три години компанията ще инвестира още 10 милиарда евро в дигиталната трансформация на бизнеса си. "Дигитализацията също играе специална роля за устойчивостта - и нашите решения стартират на тази основа", заяви Хартунг. Тази година компанията възнамерява да наеме още 10 000 софтуерни инженери по целия свят.

 

* съдържание на Bosch