Бизнесът определи масовата подмяна на касовите апарати заради новите изисквания на приходната агенция като пореден удар върху легалната икономика. Промените в наредбата са пример за нормативна нестабилност и за въвеждане на административна и финансова тежест без адекватна оценка на въздействието.

Около този извод се обединиха участниците в проведена днес в сградата на Българска стопанска камара (БСК) пресконференция, на която бяха представени позиции, аргументи и предложения на засегнати браншови и съсловни организации във връзка с приетите в края на септември промени в Наредба Н-18/2006 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Още в началото на пресконференцията Станислав Попдончев от БСК подчерта, че четирите организации подкрепят усилията на Министерството на финансите за повишаване на фискалната дисциплина, ограничаване на нелоялните търговски практики и намаляване дела на "сивата" икономика.

"В същото време, работещият "на светло" български бизнес е сериозно притеснен от изключително кратките срокове, в които трябва да приведе дейността си в съответствие с изискванията, както и непрецизно формулираните текстове в наредбата, които създават неяснота, правна несигурност и икономическа непредвидимост. Длъжни сме да отбележим, че новите изисквания в наредбата създават допълнителна административна тежест и изискват нови разходи, които ще бъдат значително по-високи от първоначалните оценки", каза представителят на БСК, цитиран от прессъобщение от организацията.