Преди няколко години ТЕЦ "Бобов Дол" стартира мащабна за България инвестиционна програма за декарбонизация на горивния микс и цялостно обновяване на всички производствени и спомагателни съоръжения. Голяма част от проектите вече са в ход, а някои от тях дори са пред завършване, съобщават от Централата.

Огромните инвестиции за декарбонизация може да се окажат пари, хвърлени на вятъра, ако ТЕЦ "Бобов Дол" бъде закрит.

Най-близо до реализацията си, която се очаква до края на годината, са два от ключовите проекти. Първата и най-мащабна инвестиция на ТЕЦ "Бобов Дол" е строителството на фотоволтаичен парк с инсталирана мощност от впечатляващите 100Мвтв върху територията на рекултивиран бивш сгуроотвал. Според експерти в областта използването на рекултивирани стари мини и сгуроотвали е отлична идея за позициониране на соларни паркове, тъй като обикновено подобни площти не са плодородни.

"В момента се реализира първият етап на фотоволтаичния парк, който ще бъде с мощност 42Мвтч, а до края на годината се очаква да завършим целия проект. Инвестицията е на стойност над 90 милиона евро", заяви инж. Любомир Спасов - изпълнителен директор на ТЕЦ "Бобов Дол".

До края на годината ще бъде изградено и разклонението на газовата връзка със Северна Македония, което ще свърже ТЕЦ "Бобов Дол" с националната газопреносна мрежа и ще позволи използването на природен газ както за запалване на котлите, така и за производство на електрическа енергия. След потичането на природен газ към Централата ще стартира реализация на 2-годишен проект за монтиране и пуск в експлоатация на 5 броя газобутални двигатели с обща мощност 42Мвтч на стойност 80 милиона евро.

"Освен в газови когенератори, във връзка с разширяване на производството на енергия от природен газ планираме да инвестираме над 150 милиона евро в монтаж на 2 газови и една парна турбина с обща инсталирана мощност от 70 Мвтч, произведени от реномирана американска компания. За момента преговорите с американците са в напреднал етап и предстои финалното подписване на договор. За допълнителна гаранция за гладката работа на новите двигатели е планирано и изграждане на допълнително газово трасе на високо налягане", отбеляза инж. Любомир Спасов.

Интересен и иновативен за България е и проектът на Централата за изграждане на модерна инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от биогаз. Директорът на ТЕЦ "Бобов Дол" обясни, че това е гориво, което е получено от биомаса и е сходно по химичен състав с природния газ. Инж. Любомир Спасов посочи, че биогазът е много по-екологичен от природния газ, като основната разлика е в относителния дял на метана. В природния газ съдържанието на метан е около 95%, а в биогаза - 50-75%.

"Всички елементи и части за съоръжението за производство на енергия от биогаз ще бъдат доставени от реномирана немска фирма, а български експерти ще извършат всички строителни и монтажни дейности. Очаква се инсталацията да заработи в средата на следващата година", каза инж. Спасов.

Според директора на Централата може да се каже, че инсталацията за биогаз е продължение на начинанието за производство на енергия от биомаса, която не отделя вредни емисии. По думите му използването на биогаз води до увеличаване на ефективността и коефициента на полезно действие. В тази връзка от ТЕЦ "Бобов Дол" планират и монтиране на инсталация за цялостно третиране на биомаса на производствената площадка.

"Ще създадем място, на което да се извършва целият процес по подготовка на биомасата за влагане в производствения процес. Едновременно ще работят машини за шредиране, сушене, транспорт и подаване по въздушен път на вече обработената биомаса. Надявам се да успеем да реализираме тази инвестиция до края на следващата година", подчерта инж. Любомир Спасов.

Той сподели, че имат и други проекти, но на по-късен етап ще съобщят и за тях. Единствено издаде, че един от по-основните включва производство на зелен водород.