Висши представители на Европейската Комисия посетиха ТЕЦ "Бобов дол". Какво видяха?Видяха централа, която изпреварващо пред всички останали извършва вече декарбонизацията, видяха енергията, с която работим, целите и кратките срокове, които сме си поставили. Видяха обаче и проблемите. Фактите показват, че ТЕЦ Бобов дол се бори на този етап сама, без финансиране от програми или други инструменти. Борим се да съхраним важна част от баланса, съществена част от енергийната сигурност, значима част от икономиката на региона..., каза инж. Любомир Спасов, изпълнителен директор на ТЕЦ "Бобов дол".

140 милиона евро са заделени в ПВУ за Югозападен регион. Те недостатъчни ли са?

Бенифициент на тези средства са малкият и средният бизнес, малките проекти и научните разработки. За големите индистриални предприятия като нас според нас може да се отвори Модернизационният фонд. Няма да сгреша, ако кажа, че е на една наредба разстояние от нас и, че е отличен инструмент за модернизация, чийто капацитет не се използва в момента. Иначе тези 140 милиона евро са много важни за региона, разбира се. В такива моменти на кризи, на преобръщане на икономиките всяко евро е важно и тежи, когато бъде използвано с разум и концепция.

Какво Ви каза тази огромна делегация, ръководена от г-жа Соня Алвеш, директор на "Развитие на административен капацитет и изпълнение на програми II » към Генерална Дирекция Регионална и градска политика на Европейската Комисия?

Казаха, че целта на посещението е да ни чуят, обърнаха се към представителите на местната власт и им казаха, че насърчават диалога между тях и бизнеса, защото най-добре познават потенциала на регионите си и са в състояние да направят онази визия, която желаят. Ще отворя една скоба, за да кажа, че съм изключително поласкан от думите, които чух от кметовете на Бобов дол и Дупница, от Областния управител на Кюстендил. Те показаха, че вече сме един отбор, който работи с ясна визия за региона - икономическа, социална, образователна. Посещението на делегацията, предвождана от г-жа Соня Алвеш, ни напомни едно от посланията на Европа, че никой няма да остане забравен.

Кое е най-интересното, което им показахте или разказахте?

Бяхме открити и честни и смятам, че това е есенцията. Благодаря им, че дойдоха тук, че видяха с очите си онова, за което се борим. Всъщност показахме им рекултивирания сгуроотвал, върху чиято площ изграждаме 100 мегавата фотоволтаичен парк и батерийно стопанство. Мисля, че беше важно да покажем как за изграждането му се използва подобна територия, вместо плодородна земеделска земя. Обсъдихме, че подобна рекултивация може да бъде част от трансформацията на регионите. Мисля също, че им беше интересно да научат, че така структуриран, проектът за декарбонизация на централата слага начало на един добре организиран индустриален парк около нас, който ще развие значително икономиката на региона.

Какви ангажименти поехте и респективно какво обещаха европейските представители?

Това не беше среща за договаряне. Чест беше за нас, че дойдоха да видят региона, да ни чуят и да ни разкажат. Тази среща беше вдъхновяваща, защото показва, че не сме забравени. Надяваме се на подкрепа, защото сами трудно ще се справим, но това, което е сигурно е, че ще продължим да работим, дори на още по-висока скорост. Видях, че те са наши съюзници в този толкова важен момент, че познават предизвикателствата и че работят със също толкова голям устрем като нас, че са им важни регионите, че заедно имаме обща кауза.