Всеки от нас има различни разбирания и стратегия за периода от време, през който е необходимо да променяме работното си място, за да се развиваме кариерно.

WorkTalent.com е най-новата платформа за търсене на нова работа и студентски стажове и ви дава много възможности да подобрите представянето си при кандидатстване за нова работа и да спечелите конкурентно предимство.

През колко време вие имате навика да променяте работното си място? С тази тема е свързана днешната ни кариерна анкета:

WorkTalent ви пита: През какъв период е необходимо да сменяме работното място, за да се развиваме кариерно?

Ако имате друг отговор, добавете го в коментари.

Участвайте редовно в седмичните WorkTalent кариерни анкети!