Волно или неволно, често се случва да пренесем външни от офиса емоции сред колегите ни. Този факт неминуемо оказва своето влияние върху работния процес и често води до недобре свършена работа.

Затова, тази седмица в редовните ни анкети за предизвикателствата на работното ни място, ви питаме: 

Успявате ли да контролирате външните си емоции на работното място?