Взаимоотношенията между всички хора в една компания са изключително важен фактор за нейните бизнес успехи. Добрата комуникационна среда ражда позитивни идеи, както и прави работната атмосфера приятна и ползотворна. Има различни ситуации и разбирания, каква трябва да бъде степента на близост между работодателите и техните подчинени. С тази тема е свързан и въпросът ни през тази седмица:

Трябва ли работодателят да пази дистанция от служителите си?