Вероятно на всеки от нас се е случвало да пожелае да даде непоискан работен съвет? Дали го правим или се въздържаме? Дали е правилно?

С тази тема бе свързан и въпросът ни през настоящата седмица за предизвикателствата на работното ни място:

Имате ли навика да давате непоискани работни съвети?

  • 29% са категорични, че го правят, особено когато виждат, че е за добро
  • 29% смятат, че ако виждат предстояща фрапираща грешка е хубаво да вземат мерки
  • 19% отговарят с "Да", но внимават винаги с тона, с който отправят забележата
  • 11% признават, че го правят, но после те излизат виновни
  • 6% казват, че не е тяхна работа и не ги интересува
  • 4% не биха давали, дори да виждат грешка, за да не си развалят отношенията с колегите
  • 2% пък с риск да обидят колега, не се свенят да му дадат съвет
  • 1% не им се е налагало, иначе не биха се поколебали дадат

Участвайте редовно в анкетите ни за предизвикателствата на работното ни място!

Вижте всички актуални обяви за стаж:
https://www.idealcandidate.bg/stajove