На 18 септември стартира Националният образователен конкурс "Изучаваме света с ГИС", провеждан под патронажа на МОН, в партньорство с водещи академични, браншови и медийни организации. Той е част от събитията по повод Световния ден на географските информационни системи (ГИС) у нас. Конкурсът има за цел да насърчи преподаватели, ученици и студенти да използват по-широко богатите възможности на уеб картите и ГИС технологиите и да покажат своите умения, идеи и проекти.

В срок до 13 октомври, всички желаещи могат да заявят своето участие в конкурса, като се регистрират в една от следните 4 категории:

  • Преподаватели
  • Ученици
  • Отбор
  • Студенти

С помощта на лесната за използване уеб ГИС платформа ArcGIS Online, желаещите да се включат могат да създадат карта, дигитална история под формата на сторимап или друг ГИС проект на интересна за тях тема - от образование, история и култура, през опазване на природата, до ресурси за учебния час и други теми, по избор на всеки участник.

Достъп до ArcGIS Online и неговите приложения за уеб и мобилни карти имат както всички български училища по програма "ГИС в училище", така и университети, използващи Есри академична програма. Всички други желаещи да участват в конкурса могат да си създадат безплатен публичен ArcGIS Account.

Крайният срок за подаване на готовите проекти е до 27 октомври 2023 г. на имейл: [email protected].

За победителите са предвидени много награди: парична премия, безплатни ГИС обучения, специализирани ГИС атласи, книги, грамоти и др.

Снимка: Изучаваме света с ГИС

Всички създадени уеб карти и приложения ще бъдат включени във виртуална изложба, съпътстваща конференцията по случай Световния ГИС ден на 15 ноември 2023 г. Най-голямото събитие в тази сфера у нас се организира вече повече от 20 години от Есри България в партньорство с водещи организации от различни сфери. Победителите в образователната надпревара ще бъдат наградени на тържествена церемония по връчване на годишните отличия по случай ГИС деня.

Разберете повече и се регистрирайте още днес на страницата на "Изучаваме света с ГИС".

Партньори са: Министерство на образованието и науката, Българска академия на науките, Геолого-географски факултет към СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика към СУ "Св. Климент Охридски", Университет по архитектура, строителство и геодезия, Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", Университет за национално и световно стопанство, Национален университетски център "ГИТ", Военна академия "Георги Сава Раковски", Лесотехнически университет, Югозападен университет "Неофит Рилски", Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Висше училище по телекомуникации и пощи, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, Образователна инициатива Космическо училище, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Русенски университет "Ангел Кънчев", Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", УниБИТ, EduTechFlag, Издателство "Аз-буки", Teacher.bg, Uchi.bg, Атлантическият клуб в България, Българска Картографска Асоциация, Българско географско дружество и Dir.bg.